Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ima onih koji se bore za Visoko i kojima nije stalo do paušala

Kluba poslanika A-SDA  u skupštini  ZDK poslao nam je amandmane koje su predložili na posljednjoj sjednici Skupštine. Prvi amandman odnosio sa na Gimnaziju u Visokom, odnosno plačanje troškova korištenja i održavanja nastave Tjelesnog i zdravstvenog odgoja učenika Gimnazije iz Visokog. Drugi amandman odnosio se na umanjenje, paušala rada u komisijama i slično. Treći amandman se …


Da li će pored materijalno tehničke podrške primijeniti i druge odgovarajuće mjere ili istragu unutar same PU Visoko?

Na posljednjoj sjednici Skupštine ZDK prijedlog zaključka na budžet Lejle Imamović (DF) iz Visokog Supština je jednoglasno, tačnije sa 33 glasa ZA usvojila. A prijedlog je bio da se naloži Vladi ZDK da hitno i bez odlaganja preduzme sve potrebne aktivnosti i i uputi zahtjev Uredu za reviziju institucija u F BiH, da izvrši kontrolu …