Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Usvojeni budžet i prijedlog zakona o izvršenju budžeta ZDK za 2015. godinu

Skupština ZDK 2015Poslanici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj redovnoj sjednici, po skraćenom postupku, usvojili su Prijedlog budžeta ZDK-a za 2015. godinu i Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta ZDK-a za 2015. godinu.

Nakon četvorosatne diskusije i uz brojna obrazloženja predloženi planirani budžet, u iznosu od 275.593.975 KM, je prihvaćen uz 20 glasova ZA i 13 Uzdržanih glasova.

Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za ovu godinu prihvaćen je sa 20 glasova ZA, sedam glasova PROTIV ovog zakona, a šest poslanika je bilo Uzdržano. Skupština ZDK je donijela zaključke i zadužila nadležne službe da izvrše kontrolu poslovanja svih javnih preduzeća i institucija, kojima je osnivač Zeničko-dobojski kanton ili u ima udio u njihovom vlasništvu, a posebno onih koji su poslovali negativno i kojima takva kontrola nije izvršena u posljednje dvije godine.

O pozitivnim aktivnostima i rezultatima Vlada će informisati Skupštinu ZDK-a, a Skupština je naložila Vladi ZDK da bez odlaganja poduzme potrebne aktivnosti i da uputi zahtjev Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH, da izvrši kontrolu i da uradi reviziju učinaka u institucijama Zeničko-dobojskog kantona i o rezultatima revizije informiše Skupštinu kantona.

Skupština kantona zadužila je nadležna ministarstva privrede, poljoprivrede i šumarstava, te ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikcije da nastoje stabilizacijski djelovati prema populaciji koja je stradala u prošlogodišnjim poplavama.

Jedan od zaključaka je da kantonalno Ministarstvo za boračka pitanja program utroška sredstava uskladi sa trenutnim prioritetima kojim će definisati usku saradnju sa udruženjima koja zastupaju ovu populaciju.

Do kraja današnje sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona preostalo je da poslanici daju saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK-a za 2015. godinu i odobre odluku o načinu izvršenja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK-a za 2015. godinu.

Kao posljednju tačku poslanici će razmatrati Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje ZDK-a za 2015. godinu i odluku o izvršenju Finansijskog plana, prihoda i izdataka ove kantonalne institucije u ovoj godini.

Fena/Visoko.co.ba