Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Saradnja obrazovnih vlasti Bosansko-podrinjskog i Zeničko-dobojskog kantona

Saradnja obrazovnih vlasti ZDK i BPK Small

Dana 25.03.2015. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona bili su domaćini radne posjete predstavnika obrazovnih vlasti i obrazovnih ustanova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Delegaciju Bosansko-podrinjskog kantona na čelu sa ministrom Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Žuga Damirom primili su ministar Sinanović Mensur i direktorica Selmanović Munevera sa saradnicima.

Kroz cjelodnevni program zajedničkih aktivnosti, gostima iz Bosansko-podrinjskog kantona, prezentirana su iskustva Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona vezana za uvođenje alternativnih predmeta izbornom predmetu vjeronauka/vjeronauk u osnovnim i srednjim školama. Naime, Zeničko-dobojski kanton je omogućio kroz donošenje nastavnih programa alternativnog predmeta, Kultura i zajednica u osnovnoj školi, odnosno Etika u gimnaziji, da svi učenici izučavaju jedan od četiri ponuđena izborna predmeta (Islamska vjeronauka/Katolički vjeronauk/Pravoslavna vjeronauka/Kultura i zajednica, odnosno Etika).

U Bosansko-podrinjskom kantonu su u toku aktivnosti na uvođenju alternativnog predmeta vjeronauci/vjeronauku, te je i cilj posjete bio upoznavanje sa primjerima dobre prakse, koji se odnose, kako na donošenje nastavnih programa, tako i na organizaciju nastave. Kako bi se kolegama iz Bosansko-podrinjskog kantona, predstavnicima Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda, kao i direktorima škola, ponudilo što više informacija i praktičnih savjeta, upriličene su i posjete OŠ “Edhem Mulabdić” Zenica i Prvoj gimnaziji Zenica. Direktori i nastavnici navedenih škola su prezentirali svoja iskustva vezana za realizaciju nastave alternativnih predmeta, kao i praktične modele organizacije nastave.

Radna posjeta je realizirana uz podršku OSCE Misije u Bosni i Hercegovini.

Gosti su iskazali svoje zadovoljstvo viđenim i odali priznanje obrazovnim vlastima Zeničko-dobojskog kantona na postignutim rezultatima i u ovom segmentu unapređenja odgoja i obrazovanja.

Izrazili su želju da se nastavi sa saradnjom obrazovnih vlasti, ali i povezivanjem obrazovnih institucija ova dva kantona kroz zajedničke projekte i uzajamne posjete učenika i uposlenika škola.