Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Policijskom komesaru uručeno priznanje

plaketa komesar

Policijski komesar Šut Semir je 25. marta upriličio sastanak sa predsjednicom Upravnog odbora Organizacije porodica šehida i poginulih boraca “Zlatni ljiljan” općine Zenica gospođom Nihadom Husejnagić. Tom prilikom, predsjednica Nihada je komesaru Šutu, u znak dobre saradnje, pružanja podrške i pomoći ovoj organizaciji, uručila Plaketu, te istakla veliko zadovoljstvo i zahvalnost komesaru na nesebičnoj podrški i iskazanoj senzibilnosti za potrebe i poteškoće sa kojim se susreće u svom radu i djelovanju ne samo ova organizacija koju predstavlja gospođa Husejnagić, nego i drugih, sličnih organizacija koje u okviru svog djelokruga rade sa najosjetljivijim kategorijama ljudi.

Predsjednica Husejnagić je naglasila da se samo takvim pristupom i rukovođenjem, koji je vidljiv u radu komesara Šuta, mogu stvoriti pretpostavke za jedno stabilno i uređeno društvo, u kojem će svi građani i subjekti moći raditi, djelovati i doprinositi uređenijoj zajednici.

Zahvaljujući se na ovom vrijednom priznanju, policijski komesar je ukazao na složenost policijskih poslova, te istakao važnost zajedničkih aktivnosti i saradnje policije, pravosudnog i nevladinog sektora, kao i drugih službi i subjekata u društvu. Komesar Šut je takođe izrazio spremnost da se nastavi dosadašnja dobra saradnja i naglasio da će Uprava policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona ovoj organizaciji pružiti svu potrebnu pomoć i podršku u narednom periodu, kako bi se radilo na postizanju zajedničkog cilja a to je stvaranje jednog sigurnog, uređenog i zakonitog društva i ambijenta, u kojem će se naši građani osjećati sigurnim.