Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Predstavnici visočkog Doma zdravlja na seminaru o zaštiti i uređenju sistema lokalnih vodnih objekata

dom zdravlja visokoGeneralna skupština Ujedinjenih nacija je 1992. godine označila 22. mart kao “Međunarodni dan voda”, a koji se ove godine obilježava pod motom “Voda i održivi razvoj”. Kantonalni Zavod za javno zdravstvo Zenica je 23. 03. 2015. organizovao seminar sa tematikom “Čija su briga lokalni vodni objekti?” i ”Urediti sistem-zaštititi zdravlje”. Predstavnici JU Dom zdravlja Visoko su bili učesnici seminara u Zenici.

Predavanje su održali iskusni predavači: prof. dr. sc. Smajil Durmišević KZJZ Zenica, prof. dr. Tarik Kupusović sa Instituta za hidrotehniku Sarajevo, prof. dr. sc. Nihada Ahmetović iz Agencije za sigurnost hrane BiH i direktor JP “VIK” Zenica d.o.o. Ekrem Kahriman.

U cilju povećanja svijesti o važnosti očuvanja dragocjenih resursa vode za piće, makar i najskromnijeg kapaciteta, upućen je apel da se urede i konzerviraju svi lokalni izvori vode da bi se obezbijedila opskrba vodom za piće u vanrednim situacijama. Mali vodoopskrbni objekti mogu da čine značajan dio vodosnabdijevanja, posebno u ruralnim područjima. Čest je nizak nivo svijesti i znanja o mogućim rizicima po zdravlje u slučaju upotrebe mikrobiološki neispravne vode.

EU se zalaže za smanjenje zdravstvene nejednakosti u EU. Evropska komisija je predložila set smjernica za sistem upravljanja sigurnošću malim vodoopskrbnim objektima: uspostava i održavanje registra vodnih objekata, unos svih relevantnih informacija u registar, sprovođenje procjene rizika i redovno izvještavanje.