Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Utvrđen program mjera štednje za tekuću godinu

miralem-galijasevicVlada ZDK utvrdila je program mjera štednje za tekuću godinu kako bi, suočena sa ogromnim dugovanjima ali i  lošim budžetskim prilivom, spriječila finansijski kolaps ovog kantona. Nažalost, za stabiliziranje budžeta bit će potrebno mnogo više jer su trenutna potraživanja oko 70 miliona maraka, a kreditna zaduženja od gotovo 27 miliona.

Ono što želimo je da postignemo likvidnost u mjeri da imamo redovne isplate plaća i sovcijalnih korsnika socijalnih primanja odnosno porodilja i ostalih da udjemo u jednu redovnu mjesečnu isplatu i da u narednom periodu kroz neko kreditno zaduženje nadjemo izlaz iz situacije” – izjavio je Miralem Galijašević, premijer ZDK.

Mjerama štednje naime nemoguće je ozbiljnije uticati na trenutno stanje u budžetu. Zbog činjenice da je budžet trenutna opterećen sa  oko 70 miliona maraka pristiglih potraživanja i gotovo 27 miliona maraka kreditnih zaduženja, izlaz je ponovo kredit.

Ne postoji način da se bilo ko bez, bilo ko izvuče iz ovakve sitruacije bez zaduživanja. Mi praktično bi kroz zaduživanje dobili vrijeme u kome bi posložili stvari i praktično ovaj dug koji sada imamo mi bi ga pokušali odgoditi vremenski na duži period da se izvučemo – Miralem Galijašević, premijer ZDK.

Mjerama štednje uz ostalo je predviđena revizija pravilnika o sistematizaciji  radnih mjesta s ciljem racionalnijeg angažmana upsolenih  bez novog zapošljavanja, ukidanje savjetničkih pozicija te angažmana vanjskih saradnika, penzionisanje svih uposlenika koji ispunjavaju  uvjete za penziju. Plaće rukovodilaca u institucijama i organizacijama čiji je osnivač Vlada ili koje se finansiraju budžetskim sredstvima ograničavaju se na maksimalno tri prosječne plaće u ZDK, a ukidaju se i naknade za rad u komisjama izuzev za eksterne članove.U Programu mjera štednje precizirani su rokovi i nositelji zadataka, ali mu nedostaje procijena mogućih ušteda.

federalna.ba/Visoko.co.ba