Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Poziv iz JKP “Visoko” za pravna lica

cesma voda visokoPoštovani korisnici komunalnih usluga – pravna lica, u svrhu potpisivanja ugovora o pružanju komunalnih usluga sa Vama, ukoliko niste dostavili tražene podatke, molimo da to što prije dostavite.

Potrebno je da nam dostavite sljedeću dokumentaciju:

– Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno Rješenje o obavljanju djelatnosti izdato od nadležne općinske službe,

– Identifikacioni broj i PDV broj ukoliko ste PDV obveznik ,

– Transakcijski račun sa podacima o kontakt osobi, broj telefona i e-mail.

 

Ove podatke molimo da dostavite na adresu: JKP „VISOKO“d.o.o. Visoko – za Računovodstvo, Visoko, Sarajevska broj 6.