Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Informacija o provedenim javnim raspravama o Prostornom planu općine Visoko

opcina kisaOpćinsko vijeće Visoko je na 23. sjednici održanoj 27.12.2014. godine usvojilo Nacrt odluke o usvajanju Prostornog plana općine Visoko za period od 2014. do 2034. godine za koji je otvorena javna rasprava u trajanju od 60 dana.

Nakon usvajanja Nacrta odluke, putem web stranice Općine Visoko i ostalih sredstava javnog informisanja objavljen je javni poziv, kojim se pozivaju svi zainteresirani građani da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Prostornog plana općine Visoko za period od 2014. do 2034. godine. Uvid u grafički i tekstualni dio plana mogao se izvršiti na web stranici Općine, te neposredno u Centru za dozvole Općine Visoko, gdje se moglo dobiti stručno pojašnjenje, te dati primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije.

Također, upućeni su i pisani pozivi privrednim subjektima, javnim ustanovama i preduzećima, kao i mjesnim zajednicama na području općine Visoko da uzmu svoje učešće u javnoj raspravi, te pridonesu što kvalitetnijoj izradi plana.

U periodu od 60 dana, održane su javne rasprave za građane i privredne subjekte, i to:

> U Maloj sali Općine Visoko za građane sa područja MZ Čekrekčije na kojoj je bilo 14 prisutnih,

> U Velikoj sali Općine Visoko za privredne subjekte sa područja općine Visoko na kojoj je bilo 16 prisutnih,

> U Osnovnoj školi “Alija Nametak” – Buci za građane sa područja MZ: Buci, Kralupi, Goduša i Tušnjići na kojoj je bilo 30 prisutnih,

> U Osnovnoj školi “Musa Ćazim Ćatić” – Veliko Čajno za građane sa područja MZ: Gračanica, Podvinci i Bulčići na kojoj je bilo 11 prisutnih,

> U prostorijama bivše ambulante u Moštru za građane sa područja MZ: Moštre, Liješeva, Orašac, Koložići, Radovlje, Buzić Mahala, Dobrinje, Poriječani i Zimča na kojoj je bilo 25 prisutnih, te

> U velikoj sali Općine Visoko održana je završna javna rasprava na kojoj je bilo 41 prisutnih.

Javna rasprava je zaključena 13.03.2015.g. u 1600 sati.

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina, kao nosilac javne rasprave razmotrit će podnesene i pristigle prijedloge, sugestije i primjedbe, te utvrditi Prijedlog odluke o usvajanju Prostornog plana općine Visoko za period od 2014. do 2034. godine koji će zajedno sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi dostaviti Općinskom vijeću Visoko na razmatranje i usvajanje.

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove

i katastar nekretnina