Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zahtjevam javno izvinjenje od direktorice JP RTV Visoko Advije Mutap

advija mutap odgovor 1Na prošloj, odnosno 25. sjednici Općinskog vijeća Visoko, u okviru tačke Vijećnička pitanja i inicijative uputio sam dva vijećnička pitanja menadžmentu JP RTV Visoko i to:

1) Zahtjev za spiskom imena svih uposlenih u JP RTV Visoko kako onih sa stalnim radnim odnosom tako i onih koji su angažovani po ugovoru o djelu,

2) Pitanje vezano za tačnu cifru neto plaće direktora JP RTV Visoko kao i upit da li je sebi ili bilo kome drugome uvažena direktorica Advija Mutap isplaćivala prekovremene sate rada.

Pitanja koja sam pismeno dostavio predsjedavajućoj OV Visoko bila su koncizna i nisu sadržavala bilo kakve subjektivne stavove i kvalifikacije. Upravo zbog toga me je jako začudio odgovor (jedan odgovor na dva pitanja) dostavljen preko Službe za poslove Općinskog vijeća Visoko, meni, unutar materijala za 26. Sjednicu OV Visoko.

Odgovor“ uvažene direktorice Mutap sadržavao je sve osim činjenica koje bi odgnetnule moje nedoumice koje su i prouzrokovale postavljanje navedena dva pitanja. Dakle, umjesto direktnih odgovora, dobio sam historijat saradnje između menadžmenta JP RTV Visoko i skupštine tog preduzeća tj. Općinskog vijeća Visoko u kojem uvažena direktorica objašnjava kako je podnijela izvještaj o poslovanju RTV Visoko Općinskom vijeću Visoko (za 2013. godinu) u kojem su elaborirana sva pitanja na koja sam tražio odgovore.

Da je direktorica podnijela izvještaj o radu JP RTV Visoko je apsolutno tačno, ali za 2013. godinu. No s obzirom da je trenutno  2015. godina i da se mnogo toga može promjeniti za godinu i par mjeseci smatram da su moja pitanja bila apsolutno opravdana. S druge strane ja, kao predstavnik građana, u njihovom interesu, mogu postaviti bilo koje pitanje bilo kom Javnom preduzeću i sat nakon podnošenja izvještaja što je moje zakonski etablirano pravo te se ne trebam pravdati nikom osim građanstvu.

Ipak veći problem od konkretnog neodgovaranja na moja pitanja, s obzirom da sam na takav pristup navikao od strane menadžmenta RTV Visoko jeste zadnja rečenica pismenog „odgovora“ na moja vijećnička pitanja koja glasi : „Izražavam duboku sumnju da vijećnik nije upućen u navedenu situaciju te postavljeno pitanje doživljavam krajnje drskom i bezobraznom provokacijom od strane dokonog vijećnika.”

Navedena rečenica je i presedan u komunikaciji između javnih preduzeća i Općinskog vijeća Visoko a koja svojim sadržajem opasno narušava javni prestiž i čast funkcije direktora JP RTV Visoko, obezvrjeđuje ingerencije vijećnika i zakonski etabliranih vijećničkih pitanja i na kraju teško ugrožava dignitet Općinskog vijeća Visoko.

Smatram da zvanična komunikacija između vijećnika/vijeća i drugih pravnih subjekata kao i pojedinaca koji obavljaju javne funkcije  mora biti kulturna i komunikacija obostranog poštovanja što je stvar koju gospođa  Mutap očigledno ne razumije.

Sasvim je jasno da uvažena direktorica Mutap može imati vlastito mišljenje o meni i mom radu kao izabranog zvaničnika naše općine, ali takvi stavovi ne smiju ugroziti dingitet naše lokalne demokratije.

Paušalne uvrede na moj račun i nervozan odgovor na moje vijećničko pitanje od strane uvažene direktorice Mutap uveliko daju prostor da sumnjam u njenu sposobnost da odvoji profesionalnu etiku koju joj funkcija direktora javnog preduzeća nalaže od lične kulture, bontona, sopstvenog uličnog žargona i ličnih stavova o meni kao pojedincu.

S druge strane ipak i ja imam mnogo ličnih stavova o radu uvažene direktorice Mutap koji mi nalažu da provjeravam sve nedoumice koje imam vezane za poslovanje tog javnog preduzeća, koje bi po svojoj formi trebalo biti servis svim građanima naše općine, a kroz institut vijećničkog pitanja.

Sasvim je jasno : moje pravo je da pitam a dužnost direktorice je da odgovori. Nisam nadležan da radim posao direktorice RTV Visoko jednako kao što direktorica nije nadležna da sumnja u moje znanje i moje dobre namjere prilikom odgovaranja na moja vijećnička pitanja niti da daje paušalne ocjene mog psihološkog profila.

Moji stavovi o radu direktorice RTV Visoko zahtjevaju odgovore na mnoga pitanja :

1) Zašto se direktorica ne smatra lično odgovornom za blokiranje računa RTV Visoko prošle godine prouzrokovano nelegalnim otpuštanjem jednog od uposlenika RTV Visoko ?

2) Da li je moralno, profesionalno i pravedno prema građanima da pojedini uposlenici Javnog preduzeća RTV Visoko poslove novinara obavljaju i za privatne medijske kuće i agencije ?

3) Zašto je najvažniji medijski servis građana općine Visoko zakazao kada je građanima bio najpotrebniji za blagovremeno informisanje, tokom protesta 7. Februara 2014. godine ne objavljujući reportažu o dešavanjima sa protesta ?

4) Zašto direktorica uporno šuti o javnim insinuacijama da se među uposlenicima RTV Visoko 2013. godine desila “špijunska afera” ?

5) Ko je i zašto iz programske šeme RTV Visoko izbacio dijalošku emisiju “Kurs” kao jedinu slobodnu platformu za iznoštenje i ukrštavanje raznolikih političkih stavova visočkih političkih subjekata ?

6) Zašto je stav menadžmenta RTV Visoko bio “nismo zainteresovani” po pitanju medijskog pokroviteljstva manifestacije obaranja Ginisovog rekorda u Visokom ?

7) Zašto RTV Visoko ima najkraći i najsiromašniji program od svih televizija u ZDK?

8) Zašto direktorica uporno odbija Općinskom vijeću Visoko dostaviti kalkulacije cijena usluga koje RTV Visoko pruža građanima ?

advija mutap odgovor 2S obzirom na sva navedena pitanja te imajući u vidu kranje nekulturan ispad uvažene direktorice Mutap unutar “odgovora” na moja vijećnička pitanja pozivam direktoricu da mi uputi javno izvinjenje a političke stranke, kolege vijećnike i predsjedavajuću OV Visoko da zaštite dignitet Općinskog vijeća Visoko od budućih nekulturnih ispada pomenute direktorice.

Nadzornom odboru JP RTV Visoko ovim putem javno upućujem zahtjev da ispitaju da li je rječnik uvažene direktorice u navedenom “odgovoru” na moja pitanja u skladu sa etičkim kodeksom preduzeća te sveopće prihvaćenim normama struke i demokratskim vrijednostima.

Napominjem da je gospođa Mutap, kao direktorica Javnog preduzeća u vlasništvu Općine Visoko iz čijeg budžeta dobiva plaću dužna odgovarati pred sudom javnosti, građana i nadležnih tijela preduzeća i Općine Visoko