Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK drugu godinu zaredom ostvaruje suficit

zzo zdk1Uspješnost poslovanja nije nepoznanica za Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, koji je drugu godinu zaredom ostvario suficit u iznosu od preko milion KM. U razgovoru za Klix.ba direktor ZZO ZDK Senaid Begić otkrio je tajne uspješnog poslovanja i predložio programe koji bi donijeli dobro svima.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je 5. marta na svojoj sjednici usvojila izvještaj finansijskog plana ZZO ZDK za 2014. godinu sa suficitom na završnom obračunu u inosu od 1.232.332 KM. Prema Begićevim riječima, finansijski izvještaj bi bio još bolji da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini nije donijela nove propise na štetu kantonalnih zavoda.

“Krajem 2013. godine federalna Vlada je usvojila propise koji su se počeli primjenjivati od prvog dana prošle godine, čime se stopa doprinosa mijenjala za 1,2 posto u korist federalnog, a na štetu kantonalnih zavoda. Sa tim novim propisima raniji procenat od 91 posto za kantonalne fondove je smanjen za 1,2 čime je prihod u zavodu Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini umanjen za nekih 1,74 miliona KM”, kazao je Begić.

Sporazumni dogovori ZZO ZDK sa velikim dužnicima

Begić je na funkciju direktora ZZO ZDK došao u martu 2012. godine kada je zatekao akumulirani deficit od skoro 22,5 miliona KM. Ured za reviziju institucija FBiH je uradio kontrolu poslovanja ZZO ZDK za 2011. godinu i kao rezultat dao negativnu ocjenu. Menadžmentu zavoda je u tom periodu dao 40-ak preporuka koje su odmah počeli primjenjivati, a do kraja godine deficit su uspjeli smanjiti za 4,3 miliona KM.

“U 2013. godini ostvarili smo suficit od 3,244 miliona KM, a prošlu godinu sa suficitom od 1,232 miliona KM. U konačnici iznos smanjenog deficita za tri godine našeg poslovanja je 8,9 miliona KM. U tom periodu smo još povećali i iznos sredstava prema zdravstvenim ustanovama u ZDK”, dodao je Begić.

U 2012. godini zdravstvenim ustanovama je pripalo 92.700.987 KM, u 2013. godini 93.870.945, a u 2014. godini iznos je povećan na 94.861.764 KM. U finansijskom planu za 2015. godinu kroz nove standarde i normative predviđeno je 97.861.667 KM.

“Iz godine u godinu imamo kontinuirano povećanje sredstava za zdravstvene ustanove, a i smanjenje deficita Zavoda zdravstvenog osiguranja, čime uspijevamo ostvariti pozitivne finansijske rezultate. Međutim, oni ne bi bili ovakvi da nismo imali dobru saradnju sa svim uposlenicima, menadžmentom Zavoda, Upravnim odborom Zavoda, kao i kantonalnim i federalnim ministarstvima zdravstva”, kazao je naš sagovornik.

Zavod zdravstvenog osiguranja, kao i brojne druge ustanove, imao je veliki broj dužnika, a sa protokolima o izmirenju obaveza na rate, već u 2013. godini uspjeli su napraviti pomake u odnosu na stanje koje su zatekli. Sa krajem 2014. godine dugovanja RMU Breza prema ZZO iznosila su 16,47 miliona KM, RMU Zenica 23,83 miliona KM, Željezare Zenica 9,83 miliona KM, Željeznica FBiH 4,52 miliona KM, Metalno Zenica 1,7 miliona KM… Begić je još dodao kako bi rezultati bili još bolji da su dužnici na vrijeme uplaćivali svoja dugovanja, ali i da su im u januaru ove godine uputili opomene sa pozivom da se sporazumno dogovore o izmirenju dugovanja.

Rješenje dugovanja KBZ i zapošljavanje mladih pripravnika

U razgovoru sa Begićem saznali smo da će Kantonalna bolnica Zenica, koja se nalazi u velikim problemima, i u 2015. godini kroz primjenu novih standarda i normativa imati veće prihode za oko 1,3 miliona KM u odnosu na prošlu godinu. Međutim za “spašavanje” Kantonalne bolnice Zenica potrebna je i uključenost Kantona i menadžmenta bolnice.

“U 2006. godini Kantonalna bolnica Zenica je imala sredstva od 25.620.367 KM, a u 2014. godini su dobili 42.502.047 KM, što znači da je za osam godina prihod KBZ povećan za 17 miliona KM. Kroz nove ugovore svake godine se opredjeljuju sredstva za KBZ koja su veća u odnosu na prošlu godinu. Sugerisao sam menadžmentu Kantonalne bolnice Zenica da razmisle o podizanju komercijalnog kredita na rok otplate od deset godina, čime bi očistili kompletan dug od svojih prethodnika, a veći anuitet od Zavoda i uštede koje bi ostvarili unutar ustanove bile bi dostatne za vraćanje anuiteta tog komercijalnog kredita. Međutim, ponude komercijalnih banaka postoje i najavljeni su razgovori sa KBZ, ali potrebna je i uključenost Kantona, jer ako budemo reagovali na tri strane onda to može biti jedna pozitivna priča za budućnost zeničke bolnice”, izjavio je Begić.

Begić je poslije tri godine uspješnog poslovanja U ZZO ZDK odlikovan i kao najmenadžer jugoistočne Evrope za oblast zdravstva u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu.

“Cifre dovoljno govore, a drago mi je sigurno da je to neko prepoznao za ove godine borbe i rada. Smatram da nisam ni na pola puta i da još ima mnogo toga da se napravi, ali ugodno je biti u društvu eminentnih stručnjaka kakvi su dr. Emir Kabil i dr. Emir Čabrić, koji su također dobitnici ovog priznanja”, dodao je Begić.

U protekle tri godine kroz federalne i kantonalne programe su zaposlili i 103 pripravnika koji su imali mjesečnu plaću od 400 KM, topli obrok i plaćene doprinose, kao i sve ostale prenadležnosti radnog odnosa. Do kraja aprila pod istim uslovima kroz programe zapošljavanja planira se zaposliti još 60 pripravnika u 12 poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja u Zeničko-dobojskom kantonu.

Federacija treba jedinstveni Fond zdravstvenog osiguranja

Begić je 2011. godine zagovarao javnu inicijativu za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda, koji je okarakterisao diskrimirajućim, neekonomskim i nelogičim.

“Taj Zakon je 2006. godine donesen kao privremen, a ta privremenost se zadržala do danas i svojom primjenom generirala najveće probleme većini kantona u FBiH. Prema prostoj računici samo primjenom povlaštenih koeficijenata ZDK je pretrpio štetu od najmanje 30 miliona KM godišnje. Taj Zakon je generator ekonomskih problema u kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje imaju različite prihode bez obzira na približan broj stanovnika ili površinu, a veće koeficijente i povlaštenja su dobili Kanton Sarajevo, Kanton Goražde i Kanton Orašje, koji imaju veće koeficijente za te obračune”, dodao je Begić.

Begić je kazao kako Kanton Sarajevo ima budžet približno 800 miliona KM, a u ZDK taj budžet iznosi 250 miliona KM, iako im je broj stanovnika približan. Osiguranik u Orašju za lijekove sa esencijalne liste potroši 30 KM, u ZDK 55 KM, dok u sarajevskom kantonu prosjećan osiguranik potroši 160 KM sa esencijalne liste lijekova. Prema Begićevim riječima, to znači da se na zdravlje ljudi, samo kada su lijekovi sa esencijalne liste u pitaju, na osiguranike iz Sarajeva troši pet puta više novca nego na osiguranika iz Orašja, a i jedan i drugi su stanovnici FBiH.

“Prosječni troškovi na zdravstvenu zaštitu osiguranika u KS su na nivou 850 KM, dok su u ZDK 450 KM. Jedinstveni Fond zdravstvenog osiguranja donio bi stanje u kojem bismo imali jednu sumu novca i jednaka prava osiguranika u cijeloj FBiH. Taj Zakon je u nacrtu usvojen prošle godine, a kao direktor, možda bih trebao biti protiv toga jer to znači i ukidanje kantonalnih ZZO. Međutim, ovdje govorimo o interesima građana, osiguranika sa područja Federacije kojima treba jedinstveni fond osiguranja”, dodao je naš sagovornik.

Klix.ba/Visoko.co.ba