Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

A nigdje posla, a firme propadaju, a mladost odlazi

izet smajevic 2015Čovićevo insistiranje na, izbornim rezultatom neutemeljenih, 6 ministarskih pozicija u Vladi FBiH ne predstavlja ništa drugo do bezobrazno etno-nacionalno reketiranje svih u Federaciji, a uslovljvanjem formiranja Vijeća ministara formiranjem Vlade FBiH to reketiranje se širi i na čitavu Državu. Sve navedeno bazirano je na pogrešnoj premisi inputiranoj od strane HDZ-a BiH da su jedini “validni, ispravni i legitimni” predstavnici Hrvata u BiH upravo i bez iznimke samo oni koji pripadaju članstvu HDZ-a BiH, a i to samo onoliko dugo do kada su članovi te stranke.

Poznato nam je mnoštvo Hrvata koji su se oduvijek zalagali za našu Domovinu, branili i radili za Nju. Političkom praksom koja je na djelu i kojoj svjedočimo oni bivaju višestruko kažnjavani, jedanput od bošnjačke strane u čemu učestvuju oni među Bošnjacima koji pristaju na to da svi Hrvati svoja prava trebaju tražiti (isključivo) kroz HDZ BiH, drugi put sa hdz-ovske strane su kažnjeni time što ih oni i ne smatraju “pravim” Hrvatima, a treći put od strane nepravednog i nametnutog Ustava koji sve ovo omogućava.

Hrvati su konstitutivan narod u BiH i trebaju imati onoliko mjesta u Vladi i institucijama koliko im prema tome pripada (mada se nadam vremenu kada ćemo te pozicije popunjavati u prvom redu prema stručnosti) – ali ta mjesta trebaju biti na dispoziciji i Hrvatima Srednje Bosne, Posavine, Dijaspore itd., a ne samo Lištice i okoline i ne samo HDZ-u BiH.

Mislim da je pogrešno popuštati pred ovim reketirenjem, jer se time takvi stavovi i ideje ne samo tolerišu, nego i direktno uvode u praksu i ohrabruju.