Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ne dozvoliti imenovanje Vlade u kojoj za 10 ministarskih mjesta nije predložena ni jedna žena

zene u politiciKolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na 4. sjednici održanoj dana 24.02.2015. godine, upoznao se sa pismenim prijedlogom Miralema Galijaševića, kandidata za premijera Zeničko-dobojskog kantona, za pozicije ministara u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, (sačinjen na osnovu dostavljenih prijedloga političkih stranaka koje čine skupštinsku većinu), koji je 20.02.2015. godine, dostavio predsjedavajućoj Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a u vezi sa izraženim negativnim usmenim i pismenim reakcijama koje je isti, nakon dostavljanja i prezentiranja u javnosti proizveo, s obzirom da među 10 predloženih kandidata za mjesta ministara u Vladi Kantona nema ni jedna osoba ženskog spola.

S tim u vezi Kolegij Skupštine se upoznao i sa aktom koji je 23.02.2015. godine, na adresu Skupštine Kantona i kantonalnih odbora stranaka SDA, DF-Željko Komšić i HDZ BiH dostavila grupa nevladinih organizacija, i to: Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, Sarajevski otvoreni centar Sarajevo i Infoteka Zenica, kojim ukazuju na kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova u procesu formiranja Vlade Zeničko-dobojskog kantona, i kojim pozivaju Skupštinu Kantona da ne dozvoli imenovanje Vlade u kojoj za 10 ministarskih mjesta nije predložena ni jedna žena, što predstavlja kršenje člana 20. Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, koji jasno predviđa zastupljenost oba spola u izvršnoj vlasti, odnosno najmanje 40% manje zastupljenog spola.

Nakon provedene rasprave, Kolegij Skupštine je konstatovao da bi u predstojećem procesu formiranja izvršne vlasti u Kantonu, trebalo imati u vidu odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH- Prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“, broj: 32/10), koji uređuje, proromovira i štiti ravnopravnost spolova, garantuje jednake mogućnosti i ravnopravan tretman svih osoba bez obzira na spol, u javnoj i u privatnoj sferi društva, te uređuje zaštitu od diskriminacije na osnovu spola.

Kolegij je zauzeo mišljenje da bi koalicioni partneri u procesu predlaganja kandidata za ministre u Vladi Kantona i kandidat za premijera Kantona, prilikom predlaganja sastava Vlade Kantona, trebalo da poštuju odredbe navedenog Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, i da najkasnije do 03.03.2015. godine, a s ciljem zakazivanja i održavanja sjednice Skupštine na kojoj će se vršiti potvrđivanje Vlade Kantona, dostavljene prijedloge kandidata za ministre u Vladi Kantona sačine na način koji će uvažavati ravnopravnu zastupljenost oba spola, promovirajući time ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju u budućoj Vladi Kantona.