Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Inicijativa za što hitniju sanaciju potpornog zida u ulici Rašidovića

delila novokmet halilovicOdgovor nadležne službe na vijećniĉku inicijativu Delile Novokmet-Halilović koja je upućena na 23.sjednici održanoj 29.12.2014 godine, a koja glasi: „Pokrećem inicijativu prema nadležnoj Općinskoj službi za što hitniju sanaciji potpornog zida u ulici Rašidovića, glasi:

S obzirom da ovaj „problem“ ima svoju dugogodišnju historiju Služba civilne zaštite ima prijedlog, da rješenjem potpornog zida vlasništvo Šahinović Salke i dijela mještana iz ulice Ljetovik II se riješe na što je moguće korektniji naĉin. Općina Visoko je raspisala tender za izbor agencije za izradu svih projekata za potrebe Općine Visoko, a samim time i projekata klizišta, s toga predlažemo da odgovorna osoba(geolog) dostavi projektni zadatak agenciji koja će to projektovati i u povoljnim vremenskim uslovima možemo pristupiti rješavanju tog problema.