Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Most Luke – Ozrakovići postaje realnost

most ozrakoviciOpćina Visoko je putem Službe za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj pokrenula postupak izdavanja urbanističke saglasnosti za izgradnju pješačkog mosta preko rijeke Bosne od Naselja Luke do naselja Ozrakovići prema Glavnom projektu izrađenom od strane firme Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo. U prethodnom postupku Općini Visoko je izdata prethodna vodna saglasnost za izgradnju navedenog objekta od Agencije za vodno područje rijeke Save.

Imajući u vidu da na području prigradskog naselja Ozrakovići i gradskog naselja Luke postoji potreba za izgradnjom pješačkog mosta, jer se u neposrednoj blizini nalaze škola i Dom zdravlja odnosno željeznička stanica, uzimajući u obzir da je investitor ovog projekta Općina Visoko i da se radi o izgradnji infrastrukturnog objekta, Služba predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti za izgradnju pješačkog mosta preko rijeke Bosne na parceli k.č. 1189/1 KO Visoko kojom se rješavaju imovinsko-pravni odnosi kao prethodno pitanje u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

(iz materijala za sjednicu OV Visoko)