Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Visočica, daleko od istine koja se protura

goran cakicNakon gotovo deset godina lutanja i gluposti iskazanih na svakojak način došlo je vrijeme da se kaže bar imalo istine  o zabludi koja se protura kao forma događanja u Visokom i navodnim piramidama koje stvarno do danas nisu pronađene. Dugo vremena se istina skrivala od javnosti, a u javnos puštala farsa u koju se pomalo prestalo vjerovati.
Bez obzira koliko se  trudilo kako bi se dokazalo postojanje ostaje jedna, jedina, istina koja u suštini glasi: ”U Visokom nema nikakvih piramida, nego nešto što asocira na to.”
Priroda postoji samo u Visokom i ništa više ma koliko se slušaocima naturala lažna misao. Evo stvarnosti pa se potrudite da je samo takvu prepoznate kao što sam i ja.

Vrlo je indikativno kada se počne pričati o nekim tajnama, a njih nema, pa se postavlja pitanje čemu to vodi i kome posebno služi izlaganje nečega što niko ne razumije pa sve ostaje na nečemu što je samo po sebi koristoljublje. Kad god se govorilo o Visočici kao o nečemu što predstavlja ništavilo prostora i istine u Visokom, koje se ničim nije moglo dokazati, prelazilo se uvijek u oblast fantazije, uokvireno nepoznatim silama, energijama, nevidljivim i apstraktnim, nečim što ništa ne znači, izuzev ”istine” koja ostane samo onome ko je protura u interese želje da je samo lična istina, a ne onim kojim se upućuje. Stvarno mi postaje smiješno nastojanje kako bi se dokazala nekakva naučna veličina i naučno dokazivanje sa minimalnim podacima iz kojih se izvlače pogrešni zaključci. U Visokom to  traje već devet godina bez ikakvog dokaza makar za dvoje, ako to više nije istina samo za makar troje suprugu i roditelje. Dovođenje svakojakih svjetskih stručnjaka, nedovoljno zrelih, od kojih nismo čuli nikakvu istinu nego samo priče  od naručilaca posjete koji nijedne sekunde nisu dopustili da gosti  iznesu svoje impresije nego se koristi faktor medijatora koji uvijek govori ono što mu odgovara u nizu iznesenih neistina.  
Kratko rečeno u Bosni i Hercegovini nema piramida, ali ima dosta tragova drugih aktivnosti koji govore o aktivnostima geološkog sadržaja,   onda kosmičkih posljedica, značajnih udara kosmičkih tijela, seizmičkih posljedica,  to se vidi na  atoj slici 1. obliku od kog je nastalo ono što se pogrešno tumači  kao objekat ljudskih ruku. Zemlja je prolazila kroz silu transformacija površine koje danas možemo zvati kako hoćemo, a da   tome ne bude ni trunke istine. Pogledajmo Varoško polje  u kom se u rubnim dijelovima uočava nešto drugo, kako  o obliku tako i po sadržaju što do sada niko nije uočio zbog nedovoljnog predhodnog znanja.  

mt_ignore: vis1

Visočki  eljef je  eljef miocenske starosti koji treba upoznati onako kakav jeste, a ne kakva bi morao biti prema neozbiljnoj želji pojedinaca. Problematičan je pokušaj stalne neistine kojom se pokušava naturiti problematični oblik nečega čega nema i koju samo shvataju oni koji vjeruju u priču bez razumijevanja u ono  što ne postoji. Čudno je da se nakon 9 godina pokušava proturiti ideja da je neko zabranio istraživanje kako bi se istina što kasnije pokazala, a nje u suštini nema nikako. Ovom prilikom iznijet ću tvrdnju da na Visočici postoji dio ljudskih ruku koju dosadašnji istraživači ne umiju ili ne žele prepoznati od onoga ko se ubi pričajući o pronalasku piramida kojih stvarno nema, ali ih i dalje protežira kako bi se skrila osnovna ideja koju ne spominjem ovaj puta.
Pogledamo li sliku 1. vidjećemo nešto interesantno u sklopu ostataka okolnih brda koji sa dijelom masiva Krstaca , Ćetnice , Bučkog Gaja , Cemorca, Visočice, Prljuge i lepezastog masiva Plješevice postaje dosta prepoznatljiv oblik rastrganih dijelova velikog kratera koji se lahko prepoznaje po svojim karakteristikama prikazanim na slijedećoj slici uz objašnjenje šta predstavlja krater.

Wikipedija kaže:
 Krater je kružna izdubljena struktura na površini planeta, satelita ili malih tela. Najveći deo njih nastaje tokom sudara sa drugim nebeskim telima, a manji broj je nastao vulkanskom aktivnošću. [1]
Krateri dobijaju ime od grčke reči koja znači „kalež“, plitku okruglu posudu. Dimenzije kratera mogu varirati od onih mikronskih veličina koje nazivamo mikrokrateri do onih stotine kilometara u prečniku. Veći udari formiraju velike udarne kratere.
Tokom udara, kinetička energija udarnog tela se transformiše na njegovo zagrevanje, zagrevanje glavnog tela, i sabijanje, usitnjavanje i izbacivanje materijala glavnog tela. Pri manjim udarima većina energije ode na zagrevanje, sabijanje i usitnjavanje materijala. Takvi udari su u tzv. energijskom režimu i stvaraju proste i pravilno izdubljene kratere. Pri većim udarima, većina kinetičke energije udarnog tela se utroši na udubljivanje i izbacivanje materijala. Krateri koji nastaju, i koji su u tzv. gravitacionom režimu, imaju često složenije strukture kao što su centralna ispupčenja, terase, zaravljena dna. Režim udara zavisi od mase glavnog tela i za Zemlju energijski režim stvara kratere prečnika do 2 kilometra. [2]
Udari meteorida su jedan od važnih faktora evolucije površine planeta, njihovih satelita i malih tela Sunčevog sistema.[1] Iako je Zemlja još geološki veoma živa planeta pa tektonskim i geomorfološkim stalno modelira svoju površinu, do sada je otkriveno više od 170 kratera svemirskog porekla. Neki od kratera su nalazišta ruda koja su tamo dospela direktno iz svemira, nastala pri visokom pritisku ovih udara ili sedimentacijom u jezerima koja su kratere ispunjavala milionima godina.

Najveća greška koja se danas koristi sadržana je u pogrešnom tumačenju orjentacije prema kosmičkom sjeveru koja ionako nije tačna kao, tvrdnja da je neka, nazovimo je razvijenom  civilizacijom, gradila piramidu.

mt_ignore: vis2 
Vidimo samo fragmente kratera starog nekoliko miliona godina.

Prema vidljivom je očito da je slika 2. po postanku dosta starija od slike 1. nastala kao krater od udara tijela iz kosmosa u periodu miocena,  od oko 12-7 miliona godina, a razaranje kratera vidljivog danas  poslije otprilike 5 miliona od razaranja kratera,  ona naknadna koja su vidljiva danas, su samo posljedica manjih  pomjeranja u zemljinoj kori nastalim spontanim  geološkim ili seizmičkim pokretima unutar zemaljskih aktivnosti koje do danas traju. Ono što danas laici nazivaju piramidom je dio kratera koji je poprimio oblik i koji danas podsjeća na piramidalni oblik brda, dotjeran kasnije novom transformacijom oblika koji nastaje usljed  pokreta okolnih masiva koji su u principu posljedica antiklinalnih i sinklinalnih pokreta zemljine kore. Kada se slika 1. pažljivo pogleda lahko je uočiti pojave nastale kasnije,  koju danas treba posmatrati kao posljedicu razaranja  kratera  Visoko I i  II,  što se  devet godina  pogrešno ili namjerno naziva piramidom, a nije nikakva piramida nego piramidalni objekat . Moje istraživanje imalo je smisao samo u prepoznatom reljefu kakav je nekad bio, nastavši ovakav kako ga danas gledamo a sastoji se iz  dijelova koji imaju istu ili sličnu  geološku podudarnost. Istočni dio Visočice je isti po sastavu i geološkim karakteristikama  sa zapadnim dijelom, brdom Prljuge koje obiluju limonitnim glincima i pješčarima raznih  debljina što neopozivo predstavlja ono što se ne može lažno predstaviti kao rad ljudskih ruku bilo kakve civilizacije.

mt_ignore: vis3
Interesantan snimak Sl 2. daje drugačiju sliku terena koju nismo vidjeli, a idealno prikazuje  koliko strana ima tzv. piramida, dvije i početak treće koja je nestala u periodu naknadnih geoloških pomjeranja gdje jednostavno uočavamo  dvije strane i  “pupčanicu” između Ćetnice i  Visočice nastale u jednom od velikih tektonskih pomjeranja masiva na kojoj se vidi i neobičan  oblik,  polukružne forme,  koji je stvorio današnji oblik masiva otkidanjem polovine zida kratera Visoko II Ne smijemo zaboraviti da je dio o kom se govori dio novog kratera za koji se nije znalo do nastanka dvaju snimaka koji se nisu objavljivali jer su direktno pobijali postojanje bilo kakve.

mt_ignore: vis4 
Nevjerovatno šta se sve vidi na ovom snimku, forme i periodi nastajanja. Meni je žao što se dosta posjetilaca mora razočarati  u ovo što sad gledaju, a da im niko nije predočio suštinu greške i nerazumjevanje u visočku stvarnost. Moguće je da je prisutno sakrivanje istine  zbog raznih interesa. Razoreni krater I i polovina kratera II polovina njegovog prstena otvorili su  dosta drugačije poglavlje visočkih brda. Usljed velikog zemljotresa pri nabiranju vidljivih masiva došlo je do otkidanja prstena  koji je napravio pravi rusvaj. Pri otkidanju prstena koji se otkinuo i porušio svijetlozelenu formu na slici, dio razorenog kratera , današnji Cemorec, otkinut je pa onda zguran prema “pupčanici”, ista osnovna boja. U toj užasnoj kataklizmi srušen je objekat sadašnjeg Cemorca, odnosno vrh od kojeg je nastala “pupčanica” Visočice. A dosta velika količina guranog materijala oformila je klizišta na Visočici što se lijepo vidi na slici  4. isto tako kao i pravljenje. 

mt_ignore: vis5
Na slici  5. vidljiva je još jedna ne prepoznata činjenica. Pojava starog grada Visoki je veoma interesantna. Grad Visoki počeo se graditi u eneolitu, znači prije nekih 6000 godina. Nađeni detalji potvrđuju navedenu starost kao i ognjišta u gradu. Čovjek je imao vremena da shvati koliko im treba strateški položaj starog grada pa je jasno da dio iznad platoa, 58 metara, predstavlja formu stošca koji je namjerno formiran uzimanjem kamena  iz bliže okoline, in situ. Nema niko pravo da, govoreći o Visočici  priča kojekakve nebuloze o vremenu nečega kao recimo piramida.

mt_ignore: vis6

Kopanje po strmini pokazalo je da  su pukotine posljedica tektonike i klizanja materijala, a ne neke betonske structure spominjući kojekakve, samo sebi, poznate ostatke. Ne, nema nikakve istine u svemu ovome, nego priroda i njene osobitosti.

Evo teksta koji se 9 godina koristi kao pouzdan podatak, a da se za to vrijeme nije našlo ništa što bi opravdalo postojanje ičega u svrhu NETAČNE tvrdnje. Ovo je tekst koji govori neko, a ja onda dodam tekst kako bi odgovorio na neistinu.

•  Doktor Semir Osmanagić: “Ovo je najveći kompleks piramida na svijetu. Bilo bi lijepo u potpunosti ga očistiti i rekonstruirati kao što su radili, recimo, sa dobrim dijelom grada Teotihuacan u Meksiku, kao što rade na nekim drugim mjestima. Međutim, pošto tek utvrđujemo svrhu piramida, a ona nam govori ne samo da su ovo građevinski objekti već puno više od toga, kao da je riječ o nekoj vrsti energetskih mašina. Morali bi uložiti još više napora za utvrđivanje načina kako ta tehnologija radi. Ovaj projekt sa svojih sedam elemenata zauvijek mijenja naše viđenje svjetske prošlosti. Broj 1. ovo su prvi piramide u Evropi.” ODGOVOR JE NE. NEĆE BITI EVROPSKE KAD NISU VISOČKE A NISU VISOČKE JER IH NEMA.

Broj 2. ovo su najveće piramide na svijetu. Bosanska piramida Sunca sa visinom od 220 m znatno je viša od Keopsove piramide u Egiptu koja je visoka 148 m. MA KAKVI  JER TO VI ŽELITE. PIRAMIDALNO JE ONO OD 58 METARA IZNAD NASTALO OD ZASIPANJA , KLIZANJA, PRSTENA KRATERA NA ČETNICI 3.

Ovo je najpravilnija orjentacija stranica na svijetu. NIKADA NIJE BILA PRAVILNE ORJENTACIJE JER DA JESTE NASTALA BI U SKOROJ PROŠLOSTI. NAĐI KARTE IZ 1940 PA PROVJERI ORJENTACIJU.

Broj 4. ovo je najkvalitetniji beton od svih koji prekrivaju različite vrste piramida na svijetu, dvostruko čvršći od najčvršćih savremenih betona. NE BIH TI POTVRDNJU POTVRDIO ZBOG PRIPADNOSTI BETONSKIH FRAGMENATA KOJE JE AUSTO-UGARSKA POLOŽILA IZRADOM VODOZAHVATA 1899-1901. SVAKAKO DA JEST JER JE STARA 5.MILIONA GODINA A TO JE MALO PREVIŠE OD PIŠLJIVIH 20000 GODINA

Broj 5. u odnosu na ostale piramide svijeta ovo je najstarija piramida i najstariji piramidalni kompleks na svijetu. Broj 6. Ispod ovog kompleksa je najveća mreža podzemnih tunela koje treba u potpunosti očistiti i podgraditi. NIJE TAČNO JER POSTOJI SAMO JEDAN RUDNIK  I NIŠTA VIŠE

Broj 7. u ovoj mreži tunela nailazimo na misteriozne blokove za koje već znamo da su keramičke strukture lijevane na licu mjesta, koje su po svojim dimenzijama i masi najveće na svijetu. MA KAKVI MISTERIOZNI BLOKOVI KAD SU TO BLOKOVI PJEŠČAR.

Dakle, ovih sedam elemenata zauvijek mijenja viđenje naše prošlosti. Ali sa elektromagnetnim fenomenima koje bilježimo na vrhu piramide Sunca, sa energetskim zrakama koje ova piramida proizvodi svojom strukturom i orjentacijom, sa elektromagnetnim i elektromehaničkim fenomenima oko i unutar piramide i sa nekom trećom vrstom energije koja ide od piramide, sa ljekovitim svojstvima podzemnog labirinta koji tako ljekovito djeluje na čovjeka, na njegovu auru ili energetski omotač i tako potiče na samoizlječenje, očigledno je da je riječ o jednom kompleksu koji je služio i kao kompleks za regeneraciju, za revitalizaciju. Ova dva elementa sa piramidama iznad zemlje i podzemnim kompleksom ispod zemlje, imaju potencijal da promijene budućnost čovječanstva, očigledno pokazujući da su ovi naši prostori središnjeg Balkana uvijek bili globalno važni.
A ONDA FAMOZNA ENERGIJA KOJA NEMA NIKAKVOG SMISLA IZMIŠLJENA JE ZATO DA KAO OSTATAK NEČEGA DOPUNI SLIKU O BUDUĆNOSTI. NEMA NIŠTA U VISOKOM ŠTO BI BIO PREDMET ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA. SVE ŠTO JE REČENO DA JE OTKRIVENO, NIJE ISTINA, JER SE NEMA ŠTA OTKRITI.

 mt_ignore: vis7
Odavde potiču želje za piramidom koju je gradio čovjek. Jedina istina je da se odavde skidaju ideje, prepisuju i guraju u Visoko. A suštinski predstavlja prirodni fenomen isti kao u Visokom. Ima nešto interesantno što nam se ne govori ali se koristi, malte ne, kao izvorni princip nečega nastalog prirodnim putem u Visokom. Mnogo je tu stvari koje se guraju u Visoko ali prepisuju sa ovog mjesta. Stoga bi bilo interesantnije progovoriti šta o Visokom što nema nikakve veze sa stvarnom  istinom.
Pogledajmo šta se dešava na Visočici i okolini danas, odakle se sve to pojavilo pa neka se nađe neko ko će sve demantovati, zašto se neistinito govori o njoj kao piramidalnoj formi i šta me je to natjeralo da proučavam fenomen Visočice u Visokom. Piramide nema u Visokom niti u Italiji a da je nije izgradila priroda. Ko god hoće demantovati moje istraživanje slobodan je, ili na kraju da prihvati,  kao jedinu činjenicu nastalu uticajem prirode.