Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Stečajni upravnik u JKP “Gradska groblja” (u stečaju) objavio Oglas o prodaji pokretnih stvari

mrtvacnicaU skladu sa odredbama iz člana 51. i čl. 101. – 103. Zakona o stečajnom postupku (“Službene novine FBiH”, br. 29/03, 32/04 i 42/06), i Odluke Odbora povjerilaca o davanju ovlaštenja stečajnom upravniku za prodaju imovine za koju je stečajnim planom utvrđeno da nije neophodna u toku daljeg poslovanja stečajnog dužnika sa II sjednice Odbora povjerilaca koja je održana u zgradi Općinskog suda u Zenici dana, 01.12.2014. godine i Zaključka Odbora povjerilaca od 14.01.2015. godine, a sve u skladu sa odredbama iz člana 108. Zakona o stečajnom postupku, stečajni upravnik u Javnom komunalnom preduzeću “Gradska groblja” d.o.o. Visoko (u stečaju), objavljuje Oglas o prodaji pokretnih stvari:
I
Oglašava se PRVA prodaja pokretnih stvari u vlasništvu stečajnog dužnika, i to:
1. Umjetnička slika – 1.599,33KM
2. Šivaća mašina PF APP – 300,00
3. Stolarska mašina “SALVADEO” sa 5 osovina – 20.000,00
4. Stolarska višenožna mašina “GABIANI” – 5.000,00
5. Stolarska Hoblarica “ADERNA” 700 mm – 3.500,00
6. Stolarska kvadratna mašina “TENOS” – 3.000,00
7. Stolarski radijalni cirkular – 800,00
8. Stolarska mašina za kalibriranje – 1.200,00
9. Stolarska mašina hoblarica “WAINING” sa 6 osovina – 7.000,00
10. Stolarska mašina za “štampanje na vruće” “BORGARO 80” – 6.000,00
11. Stolarska mašina za glačanje na traku – 500,00
12. Stolarska mašina freza “TOUPIE SIGAR” – 400,00
13. Stolarska automatska freza “SALVADEO” – 19.000,00
14. Kontejner za skladištenje boja – 4.500,00
15. Viljuškar “LITOSTROJ” nosivosti 5 t – 5.000,00
16. Kompresorski agregat “EINA-240 BR 980” – 1.500,00
17. Pneumatski pištolj “BEA NAGLER 92/40-722” – 250,00
18. Pneumatski pištolj “BEA NAGLER 92/40-712” – 250,00
19. Paletar viličar ručni nosivosti 2,5 t – 250,00
20. Lakirnica CEMA – 434.000,00
21. CNC pantograf, usisivač i oštrač noževa “INCIMAR” – 22.800,00
22. Polir-mašina za kamen – 2.500,00
23. Traktor “NEW HOLAND” model “65-56L BR 00011” – 12.250,00
24. Dizalica sa konstrukcijom – 500,00
25. Kazan tlačni 200 lit – 823,73
26. Rashladna komora 6×2,75×3 – 2.187,05
27. Rashladna komora 6×2,75×3 – 2.187,05
28. Vozilo VW Kombi 70X02A”TRANSPORTER 1,9 TD1” – 3.000,00
29. Vozilo “TAM 90 T K 2,6 Tovarnjak” – 2.500,00
30. Mini bager “NEUSON” – 4.000,00
31. Vozilo VW 3C “PASAT” 2.0 TDI 633505 COMFORTLINE GP 2006 – 19.500,00
32. Kompresor “E4 NL-1015” – 1.000,00
33. Sušara za drvo kapaciteta 7 m3 – 15.000,00
34. Špric komora – 9.000,00
35. Pila za krajčenje “KPK-1” – 250,00
36. Stolarska kombinovana mašina sa 5 operacija “KSM-5-200” – 4.000,00
37. Stolarska mašina “KONZEVSA” – 500,00
38. Univerzalna tračna brusilica “TIP UTB-P” – 400,00
39. Mašina za rezanje trupaca – brenta – 5.000,00
40. Kotrljača za prihvat odrezane daske – 100,00
41. Stolarska univerzalna mašina – 2.500,00
42. Stolarska mašina za izradu šara – 300,00
43. Cirkular za prorezivanje – 70,00
44. Stolarska automatska freza sa 2 glave “SALVADEO” – 4.071,59
45. Protupožarni aparat “PA S9 LUX” – 20,00
46. Protupožarni aparat “PPA S9 ST PASTOR ABC 40” – 20,00
47. Protupožarni aparat “PPA C02 ZC 1840012/84” – 30,00
48. Protupožarni aparat “PPA S6 10721/90” – 20,00
49. Protupožarni aparat “PPA CO2-5 ZC 1840012/84” – 30,00
50. Sušara za drvo “RIKO” – 35.000,00
51. Protupožarni aparat “PPA P6 A PASTOR ABC 40” – 20,00
52. Protupožarni aparat PPA CO2 5” – 20,00
53. Protupožarni aparat “PPA S9 ST PASTOR ABC 40” – 20,00
54. Protupožarni aparat “PPA PGA PASTOR ABC 40” – 20,00
55. Protupožarni aparat “PPA S9 ST PASTOR ABC 40” – 20,00
56. Protupožarni aparat “PPA S9 ST PASTOR ABC 40” – 20,00
57. Mašina za oštrenje alata – 1.000,00
58. Stolarska stega za lajmanje – 50,00
59. Stolarska stega za lajmanje – 50,00
60. Stega za lajmanje – 30,00
61. Stega za lajmanje – 30,00
62. Stega za lajmanje – 30,00
63. Stega za lajmanje – 30,00
64. Glodalica sa pratećom opremom – 300,00
65. Protupožarni aparat “PPA P6A PASTOR ABC 40” – 20,00
66. Friteza dupla 10 lit – 300,00
67. Toplovodni kotao Q=450 kW sa pratećom opremom – 10.188,94

II
Vrijednosti pokretnih stvari iz tačke I ovog Oglasa utvrđene su nalazom sudskog vještaka mašinske struke Bećar Dženana iz Visokog od 12.05.2014. godine.
III
PRVA prodaja pokretnih stvari iz tačke I ovog Oglasa izvršit će se primjenom metode usmenog javnog nadmetanja zainteresiranih osoba.
IV
Na zakazanom prvom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem, pokretne stvari se ne mogu prodati ispod vrijednosti utvrđenih procjenom sudskog vještaka iz tačke I ovog Oglasa.
V
Na ročištu za javno nadmetanje, kao kupci, mogu učestvovati sve pravne i fizičke osobe.
Ročište za javno nadmetanje će se održati i kada istom prisustvuje samo jedan ponuđač.
VI
Ponuđač sa najpovoljnijom ponudom na ročištu, plaća ukupnu prodajnu cijenu uplatom cijene u korist stečajnog dužnika u roku od 3 dana.
Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne izvrši uplatu cijene u roku iz stava 1. ove tačke, stečajni upravnik će proglasiti prodaju takvom ponuđaču nevaljanom i odrediti da je pokretna stvar prodana drugom po redu ponuđaču, koji je dužan da u roku od narednih 3 dana od dana prijema takve obavijesti uplati prodajnu cijenu u korist stečajnog dužnika.
Ukoliko drugi po redu ponuđač ne uplati cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik primjenjuje ovo pravilo i na narednog ponuđača.
U slučaju da niti jedan od ponuđača ne ispuni obavezu plaćanja prodajne cijene u korist stečajnog dužnika u određenim rokovima, stečajni upravnik će tada konstatirati da prvo ročište za prodaju pokretnih stvari nije uspjelo i zakazati drugo ročište u roku od 30 dana.
VII
Troškovi poreza, taksi i drugih obaveza koje proističu u vezi sa prodajom pokretnih stvari, plaća kupac.
VIII
Ročište za PRVU prodaju nepokretnosti iz tačke I ovog Oglasa, održat će se dana, 28.02.2015. godine, u 12,00 sati, u sjedištu stečajnog dužnika (Ul. Mule Hodžića broj 108, Visoko), na koje se pozivaju sve zainteresirane osobe kao kupci.
IX
Ovaj Oglas će se objaviti najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Federacije BiH.