Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nova Vizija, Misija i strateški pravci Udruženja „Damar omladine“

damar omladineUdruženje „Damar omladine“ je zvanično formirano na Osnivačkoj skupštini 21.04.2010. godine u Visokom, kao rezultat htijenja i želje grupe mladih ljudi da promijene i doprinesu razvoju životne zajednice, kao i da organizuju i pokrenu mlade ljude. Stoga i ne čudi da je slogan Udruženja, čvrsto ukorijenjen u dalje aktivnosti, glasio i glasi: “Probudi se, pokreni se!”.

Kroz prethodni period Udruženje je ostvarilo saradnju sa velikim brojem institucija, ustanova i nevladinih organizacija, kako iz Visokog tako i iz drugih dijelova BiH, pa i van BiH.

Analizirajući dosadašnje aktivnosti i projekte, koji su u potpunosti ili djelimično doprinijeli ostvarenju prethodno zadatih ciljeva, misije i vizije, uvidjeli smo da je potrebno revidirati određene stavke.

Najprije smo  redefinisali Misiju i Viziju, te shodno tome postavili programske ciljeve za period 2014. – 2018.

Stoga Vam predstavljamo najbitnije dijelove Strateškog  plana našeg Udruženja počevši od Misije i Vizije:

MISIJA:

Podsticanje, promocija i razvoj omladinskog aktivizma i volonterizma kroz edukativne, kulturne i inkluzivne aktivnosti u lokalnim zajednicama.

VIZIJA:

Otvoreno društvo u kojem mladi ostvaruju vlastite ciljeve, potrebe i interese kako u Visokom, tako i u BiH.

PROGRAMSKE OBLASTI I STRATEŠKI CILJEVI:

  1. 1.     KULTURA

 

ü  Povećanje kvaliteta i kvantiteta kulturnog sadržaja u lokalnim zajednicama kroz učešće osoba sa poteškoćama (za 5% do 2018.godine organizirano od strane Udruženja “Damar omladine”);

ü Organiziranje četiri izložbe omladinske tematike kroz učešće mladih u dobi do 30 godina uljučujuči i mlade osobe sa poteškoćama.

ü Organiziranje dvije promocije knjiga sa omladinskom tematikom kroz učešće mladih do 30 godina kao i učešće mladih osoba sa poteškoćama.

ü Organiziranje četiri umjetničke radionice  uz učešće mladih do 30 godina kao i kroz učešće mladih osoba sa poteškoćama u razvoju.

ü Organiziranje dva koncerta za mlade kroz učešće mladih do 30 godina, uključujući i mlade osoba sa poteškoćama.

 

 

 

  1. 2.           EDUKACIJA

 

ü  Povećanje kvaliteta i kvantiteta edukativnih sadržaja u lokalnim zajednicama

 

      ( – 1000 mladih sa područja općine Visoko posjeduje znanja o zdravim stilovima života i nenasilnoj komunikaciji do 2018.godine;

– održane 24 radionice različitog sadržaja, u skladu sa interesima ciljnih grupa);

ü  Unapređenje saradnje sa javnim ustanovama i organizacijama koje se bave formalnom i  neformalnom edukacijom

      (sprovedena najmanje 3 zajednička projekta do 2018.godine);

ü  Afirmisanje i povećanje učešća mladih iz ruralnih područja

      (za 20% do 2018.godine);

ü  Promocija i razmjena informacija o važnosti neformalne edukacije;

ü  Promocija i razmjena informacija o važnosti inkluzivnog pristupa u daljem radu Udruženja;

ü  Unapređenje rada Udruženja kroz drugačiji pristup i mjesto održavanja radionica i edukacija (korištenje kulturno-historijskih i prirodnih znamenitosti općine Visoko).

3. VOLONTERIZAM

 

ü  Podsticanje mladih na umrežavanje i saradnju te kreiranje  i provedbu zajedničkih projekata u ovoj oblasti kroz poseban osvrt na mlade osobe sa poteškoćama u razvoju;

ü  Povećan broj volonterskih akcija i učešća volontera i volonterki kroz učešće i mladih osoba sa poteškoćama u razvoju.  (za 5% do 2018.godine);

ü  Promocija Lokalnog volonterskog servisa i unapređenje usluga koje nudi (LVS uključio 20 kompanija sa 300 volontera i volonterki  do 2018.godine, uz kontinuirano praćenje tržišta potreba mladih u lokalnim zajednicama sa osvrtom na mlade osobe sa poteškoćama u razvoju);

ü  Kroz EVS  učestvovalo 10 volontera i volonterki  iz različitih zemalja (do 2018.godine);

Tim za strategiju:

Edin Islamović, Nejra Tatar, Rafaela Obučić, Adnan Planičić, Hilmija Ajdinović, Irma Zerdo, Adem Bajtarević, Melisa Burić i Dženan Mujačić.

Izrada strategije je podržana kroz “All Inclusive” program Fondacije Mozaik.