Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Reakcija Općine Visoko na objavljene tekstove u vezi sa pekarom „Kraljevac“

pekara kraljevacU prethodom periodu na internet portalima i pisanim medijima plasirane su neistinite i neutemeljene informacije u vezi sa Općinom Visoko i radovima na pekari „Kraljevac“.

U cilju ispravnog informisanja javnosti, tim povodom nadležna općinska Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina daje saopćenje:

Dana 14.08.2014. godine za vrijeme godišnjeg odmora općinskog građevinskog inspektora izvršeno je rušenje objekta stare pekare „Kraljevac“, a bez odobrenja Službe za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina. Odsjek za inspekcijske poslove u isto vrijeme zaprimio je prijavu od susjeda Šahinović Zijada, a u vezi sa bespravnom gradnjom pekare „Kraljevac“.

Izlaskom građevinskog inspektora ne teren utvrđeno je da su investitori Šahinović Nihad i Edin na mjestu porušene pekare započeli radove na izgradnji nove, ali bez općinskog odobrenja za građenje. Istog dana zapisnički je naloženo obustavljanje radova do izdavanja potrebne dozvole.

Dana 15.08.2014. godine investitori su uputili zahtjev Službi za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina, a u vezi sa izdavanjem urbanističke saglasnosti za rekonstrukciju krova poslovnog objekta pekara „Kraljevac“.

26.08.2014. godine obavljen je uviđaj na licu mjesta gdje je utvrđeno da je izvršeno rušenje poslovnog objekta do temelja, te je odmah investitorima ukazano na potrebu izmjene priložene projektne dokumentacije, obzirom da se radi o izgradnji objekta, a ne rekonstrukciji krova, kako je to navedeno u zahtjevu za izdavanje urbanističke saglasnosti.

05.09.2014. godine Služba je investitorima tražila nadopunu zahtjeva u vezi sa dostavljanjem Idejnog projekta za izgradnju poslovnog objekta i ZK izvadka sa kopijom katastarskog plana, a Služba je isto zaprimila 26.09.2014. godine.

Vlasnici susjednih parcela su dali saglasnosti za igradnju poslovnog objekta pekare dana 30.09.2014., odnosno 01.10.2014. godine. Dana, 06.10.2014. godine nadležna Služba je donijela Rješenje – Lokacijsku infomaciju (urbanističko-tehnički uslovi) broj:03/1-23-2-149/14, koja je dostavljena investitorima i susjedima, te na istu nije uložena žalba.

 Investitori su i pored naloga za obustavljanje radova nastavili sa bespravnom gradnjom, te je isto 10.10.2014. godine konstantovano zapisnikom.

29.10.2014. godine investitori su podnijeli zahtjev nadležnoj Službi za izdavanje odobrenja za građenje, te su 17.11.2014. godine uplatili naknadu za izdavanje odobrenja.

28.11.2014. godine nadležna Služba je izdala odobrenje za građenje broj:03/1-23-3-111/14, te je isto dostavljeno i građevinskom inspektoru.

15.12.2014. godine uložena je žalba na Rješenje (odobrenje za građenje) broj:03/1-23-3-111/14 od 28.11.2014. godine, te je predmet proslijeđen na rješavanje drugostepenom organu – Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije ZE-DO kantona.

Shodno gore navedenom, prije datuma izdavanja dozvole za građenje, objekat je bio završen i stavljen u funkciju bez upotrebne dozvole (koja još uvijek nije izdata).

Kao poseban postupak i demonstracija samovoljnog ponašanja investitora i dalje kršenje propisa, javlja se prijava izgradnje peći unutar objekta, podnešena isnepkcijskoj Službi dana 03.12.2014. godine od strane susjeda Šahinović Zijada i Enesa.

Građevinski inspektor je 12.12.2014. godine na licu mjesta utvdio da su investitori započeli zidanje peći unutar pekare suprotno odobrenju za građenje i investiciono-tehničkoj dokumentaciji. Na osnovu toga izdato je Rješenje broj: 05/3-23-1-1/15 od 15.01.2015. godine kojim se investitorima nalaže uklanjaje izgrađene peći.

Do danas predmet nije rješen kod drugostepenog organa (Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije ZE-DO kantona), a pekara „Kraljevac“ radi, iako nema upotrebnu dozvolu koja je neophodan uslov za korištenje građevinskog objekta.

Investitori su svjesno od samog početka procesa svojevoljno i bez potrebnih dozvola vršili radove na objektu i kršili važeće zakonske propise.