Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

192.704,10 KM u prošloj godini Općini Visoko za prostore u njenom vlasništvu

sebiljU 2014. godini po osnovu zakupa poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko, naplaćen je prihod u iznosu od 192.704,10 KM.

Početna cijena za poslovne prostore u kojima se obavlja samostalna ugostiteljska djelatnost, promet roba na veliko i malo, kancelarijski prostor iznosi: I zona: 7 KM/m2, II
zona: 5 KM/m2, vangradsko područje: 4 KM/m2. Početna cijena za poslovne prostore u kojima se obavlja zanatska i uslužna djelatnost, magacinski prostor iznosi: I zona: 3 KM/m2, II zona: 2,5 KM/m2, vangradsko područje: 1,5 KM/m2.

Početna cijena zakupa za ustupanje poslovnih prostora radi postavljanja bankomata iznosi 200 KM mjesečno, bez obzira u kojoj poslovnoj zoni se nalazi objekat. Treba naglasiti da se prilikom sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuje cijena najpovoljnijeg ponuđača i ona je uglavnom veća od početne cijene.

Za lica odnosno korisnike koji ne izvršavaju obaveze iz Ugovora o zakupu poslovnih prostora pokreće se postupak sudskog izvršenja putem Općinskog pravobranilaštva.

(Foto: Hamdo Mataradžija)