Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ugrožene nove investicije i radna mjesta

prevent-radniciNastavno na aktivnosti i dogovore u vezi sa realizacijom kupoprodajnog ugovora između KTK d.d. Visoko i Prevent BH d.o.o. Visoko, Prevent grupacija ovim putem izražava zabrinutost i nezadovoljstvo odnosom nadležnih organa i institucija u Visokom prema investitoru.

Činjenica je da Prevent već sedam mjeseci pokušava ostvariti  pravo na dio imovine u Topuzovom Polju, koja mu zakonski pripada prema gore navedenom ugovoru, te je u nekoliko navrata zatražena i podrška nadležnih organa Općine Visoko i svih relevantnih subjekata.   S tim u vezi,  održano je više zajedničkih sastanaka na kojima su definirani zaključci, koji u konačnici nisu implementirani. Također,  dostavljene su brojne akte kojima smo pozivali firmu JKP Gradska groblja na iseljenje. Prevent je u cilju rješavanja ovog pitanja stavio na raspolaganje vlastita sredstva i resurse.

Nažalost, zahtjevi i upozorenja Preventa do danas nisu rezultirali potpunim oslobađanjem objekta od strane JKP Gradska groblja. Pored činjenice, da se ovim direktno ugrožava ugovor o privatizaciji te realizacija planiranih investicija u Visokom, dodatno zabrinjava nedostatak podrške institucija koje bi trebale štititi interese investitora.

Usljed takvog odnosa Prevent je u nemogućnosti završiti kompletnu rekonstrukciju objekta, te je u ovom momentu onemogućeno zasnivanje radnog odnosa sa 330 radnika i pokretanje novih projekata u Visokom.