Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Uspješna protekla godina

rd moscanicaRegionalna deponija Mošćanica uspješno je završila poslovnu 2014.godinu. Plan je ostvaren zahvaljujući povećanju količina deponovanog otpada i prikupljanju reciklažnog materijala, te činjenicom da su dvije općine, Vitez i Zavidovići, potpisnice sporazuma o pristupanju projektu upravljanja čvrstim otpadom i korištenju deponije, nakon 6 godina, počele dijelom ispunjavati preuzete obaveze.

U menadžmentu privrednog društva Regionalna deponija Mošćanica ističu da su u 2014. godini ispunjeni svi planirani zadaci. Prije svega, naglašava direktor Emir Zukić, deponovane su značajnije količine komunalnog otpada na ekološki prihvatljiv način.

Ohrabruje što je određene količine otpada počela deponovati i općina Zavidovići. Sem ovih rezultata, dodaje Zukić, pozitivno je što su parametri monitoringa, koji se vrše redovno, pokazali da deponija nema negativan uticaj na okoliš. Ovom Društvu produžena je okolinska dozvola na još 5 godina.

Prošla godina obilježena je i značajnom investicijom u produženje odlagališnih kaseta, prva faza, čime su kapaciteti značajno povećani.

Plan za 2015. godinu predviđa nastavak pozitivnih trendova.

Sa planiranim količinama prikupljenog otpada bit će omogućen, kako kaže Emir Zukić, miran poslovni ambijent i redovno ispunjavanje svih finansijskih obaveza.

Rtvze.ba/Visoko.co.ba