Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Promjena cjenovnika za posjete tunelima i Bosanskoj piramidi Sunca

tunel-ravne-620x315S 1. januarom 2015. godine Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” je korigovala cjenovnik posjeta arheološkim lokacijama na kojima ima dozvole za rad. To se, prije svega, odnosi na prahistorijski Podzemni tunelski kompleks Ravne i arheološke sonde na sjevernoj strani Bosanske piramide Sunca.

Fondacija već četiri godine nije mijenjala cijene ulaznica. Dva su razloga što do promjene dolazi sada: (1) Usklađivanje s cijenama ulaznica na drugim sličnim lokacijama. Primjera radi, posjeta sarajevskom ratnom tunelu u dužini od 20 metara košta 10 KM. S druge strane, posjeta kompleksu tunela Ravne traje 60-90 minuta uz usluge vodiča i to na dužini od oko 800 metara. (2) Drugi razlog su povećani troškovi održavanja tunela, veći broj uposlenika u zimskom periodu, kontinuirana zamjena drvenih podgrada, uvođenje stalne čuvarske službe, postavljanje besplatnog interneta na lokaciji, znatno veći broj sijalica i povećani računi električne energije.

Uprkos svemu, Fondacija neće mijenjati cijene ulaznica za državljane BiH. Cijena za odrasle je i dalje 5 KM po osobi, za organizirane grupe penzionera i studenata 3 KM, za organizirane posjete školske djece 1 KM, a za mlađe od 7 godina je ulaz besplatan. Također, na upit, ulaz za stanovnike Visokog je besplatan.

Za strane državljane, cijena ulaznice je od sada 10 KM, a za omladinu (7-14 godina) iznosi 5 KM. Meditacija i jednokratni boravak zbog ljekovitih razloga je ostao na nivou od 5 KM.

Prema državnom Zakonu o Porezu na dodatnu vrijednost od 26.01.2005., organizacije registrovane za zaštitu kulturnog nasljeđa, koje promoviraju arheološke lokacije u turističke svrhe, oslobođene su plaćanja PDV-a. Kao što je poznato, Fondacija je registrovana odlukom Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za slijedeće djelatnosti: zaštitu kulturnog nasljeđa na čitavoj teritoriji BiH, arheološka iskopavanja, izdavačku djelatnost i promociju arheološkog turizma.

Nadležno kantonalno Ministarstvo je izdalo stalnu Urbanističku saglasnost Fondaciji za vršenje interdisciplinarnih naučnih radova na lokacijama tunela Ravne, piramidama Sunca, Mjeseca, Zemlje, Zmaja i Ljubavi, te lokacijama u Vratnici i Gaju. Na lokaciji tunela Ravne, Fondacija radi na osnovu važećeg projekta za period 2014.-2024.

Važno je napomenuti da se Fondacija već tri godine u potpunosti samofinansira i da ne prima nikakve grantove ili donacije od državnih institucija, počev od općinskog nivoa do nivoa Federacije i države.

Kompletan cjenovnik za državljane BiH:  http://piramidasunca.ba/bs/turisticke-ponude.html

Kompletan cjenovnik i turističke ponude za strane državljane: http://piramidasunca.ba/eng/tourist-offers.html