Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

23. sjednica OV Visoko prekinuta zbog vanredne sjednice kolegija

IMG 20141227 103419Na zahtjev Bukić Mirze (ASDA) 23. sjednice Općinskog vijeća je prekinuta nakon samo 15 minuta. Na prvoj tačci dnevnog reda je upućen zahtjev da se sjednica prekine i u pauzi zasjedanja održi hitna sjednica Kolgija OV Visoko. Klub vijećnika ASDA zahtjeva da se svi klubovi očituju o problemu učešća u radu kolegija kluba ASDA.

Prije samog početka postupanja po tačkama dnevnog reda Merdić Husnija (BPS) je položio zakletvu kao novi vijećnik umjesto Halima Derviševića (BPS).

Sjednica će se nastaviti sljedećim Dnevnim redom:

1. Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlog budžeta općine Visoko za 2015. godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

3. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2015. godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

4. Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2015. godinu
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

5. Nacrt Odluke o usvajanju Prostornog plana Općine Visoko za period od 2014-2034. godina
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

6. Nacrt Odluke o provođenju Prostornog plana općine Visoko za period od 2014-2034. godina
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o načinu izmirenja duga
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

9. Prijedlog Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnike Javnih preduzeća i Javnih ustanova Općine Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

10. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JP RTV Visoko za razrješenje predsjednika Nadzornog odbora i imenovanja na kraći period
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

11. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade za 2015. godinu
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za pokretanje postupka rušenja objekta za uređenje Trga žrtava genocida u Srebrenici
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

13. Prijedlog Odluke o davanju u zakup općinskog poslovnog prostora za potrebe Medžlisa IZ Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

14. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora označenog kao k.č.br. 1032 KO Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o korištenju nedovršenog objekta u naselju “Vrblje”
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva
IZVJESTILAC: Melina Travančić Hodžić, Općinski pravobranilac

17. Prijedlog Odluke o upravljanju, održavanju i naplati parking prostora i javnih garaža
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

18. Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

19. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Općinske izborne komisije Visoko
IZVJESTILAC: Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje

20. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko
IZVJESTILAC: Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje

21. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko
IZVJESTILAC: Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje

22. Informacija o stanju i načinu korištenja imovine općine Visoko
IZVJESTIOCI: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

23. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Visoko na provedbi Općih izbora 2014. godine
IZVJESTILAC: Aida Karavelić, predsjednica Izborne komisije Visoko

24. Vijećnička pitanja i inicijative.