Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Umjesto Madžida Avdagića nova predsjednica Arnesa Salčinović

rtv visoko tablaVeć smo ranije pisali o tome da je Madžid Avdagić, predsjednik Nadzornog odbora JP Radio i televizija Visoko podnio zahtjev da se razrješi ove dužnosti, na koju je imenovan 07.10.2013. godine. S tim u vezi, predlaženo je razrješenje Avdagića i imenovanje Arnese Salčinović na njegovo mjesto. Salčinović je trenutno stručni saradnik za pravne poslove i rad sa javnim ustanovama u Službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu. Na prijedlog iz Općine Visoko Arnesa Salčinović je predložena na kraći period, koji u skladu sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl. list FBiH”, broj: 12/03, 3 /03 i 65/13) je za najviše 3 mjeseca, do okonĉanja procedure konaĉnog imenovanja.