Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Od naredne godine učenici 9.razreda iz Visokog organizovano će ići u Srebrenicu

izetsmajevicInicijativa vijećnika Izeta Smajevića da se u budžetu, počev od 2015.godine, planiraju sredstva u cilju organizovane posjete Srebrenici kroz Potočare, svih učenika 9. razreda. Dodatno se obratio vijećnik Izet Smajević. Bez vođenja rasprave, vijećnici su glasali o upućenoj inicijativi, te su, u skladu sa Odgovorom Službe za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu broj: 02/1-369/14 od 15.10.2014.godine, jednoglasno, sa 24 glasa ZA, donijeli sljedeći:

Z a k lj u č a k

1. Općinsko vijeće Visoko prihvata inicijativu vijećnika Izeta Smajevića da se u budžetu, počev od 2015. godine, planiraju sredstva u cilju organizovane posjete Srebrenici kroz Potočare, svih učenika 9. razreda.