Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održana 21. sjednica – Sad znamo ko je pozicija, a ko opozicija

lubenicaU Velikoj sali Općine Visoko sa početkom od 13:00 sati danas je održana 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Visoko na kojoj je bilo razmatrano ukupno 15 tačaka dnevnog reda. Vijećnik Sulejmen Zukan je bio odsutan sa sjednice. 
Odluke Općinskog vijeća po tačkama dnevnog reda:

1. Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Usvojen jednoglasno.

2. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana poslovne zone „Ozrakovići” Visoko-lokalitet I

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice. Predlagač je povukao tačku pa ista nije bila razmatrana.

3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka i uspostavljanju javnog dobra na objektima vodosnadbijevanja gradske vodovodne mreže

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice. Nakon dugotrajne rasprave u kojoj su učestvovali gotovo svi vijećnici odluka je usvojena sa 23 glasa ZA i 1 UZDRAŽNIM.

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izgradnju odgojno – obrazovnog objekta u naselju Prijeko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice. Tačka koja je već najavljena kao ona na kojoj će se izgubiti najviše vremena i koja će pokazati koje to pozicija, a ko opozicija u Visokom je u potpunosti ispunila sva očekivanja. Izuzetno duga rasprava i onda pauza od 5 minuta koju traži Frljak Adnan, i kada smo po povratku svi čekali glasanje Mirza Omanović u ime SDA kluba tražio pauzu od 15 minuta koja je trajala 3 puta duže. U konačnici usvojena je odluka i Al Abras Company može početi sa gradnjom. O ostalim rezultatima glasanja o ovoj tačci pisali smo u toku sjednice. 

5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka uklanjanja građevinskog objekta vlasništvo Općine Visoko u svrhu izgradnje trga žrtava genocida u Srebrenici

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice. I ova tačka je povučena.

6. Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene člana savjeta Mjesne zajednice Buci

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica načelnice. Odluka usvojena jednoglasno.

7. Prijedlog odluke o korištenju javnih prihoda za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnova područja općine Visoko zahvaćenih prirodnom nesrećom

IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice. Usvojeno jednoglasno.

8. Prijedlog odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i prioriteta za dodjelu sredstava za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju stambenih objekata ugroženih prirodnom nesrećom

IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice. Usvojeno jednoglasno.

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava doniranih za potrebe nastradalim od prirodne nesreće

IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice. Usvojeno sa 22 glasa za jer su još dva vijećnika u trenutku glasanja bila odsutna iz sale. Interesantno je da je 7., 8. i 9. tačci se vodila gotovo istovremeno rasprava te da je stav nekoliko vijećnika bio da su prijedlozi jako loši ali da zbog hitnosti ali i same problematike o kojoj se govori ne bi bilo uredu obarati ovu odluku.

10.  Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice. Ukupno 9 prijedloga, svaki od njih je posebno razmatran i svi su usvojeni jednoglasno.

11. Izvještaj o realizaciji programa rada općinskog vijeća Visoko za period  I – VI 2014. godine sa realizacijom Zaključaka Općinskog vijeća

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća. Na ovoj tačci je očekivano uslijedila duga rasparava. Glavna tema je bio Kolegij Općinskog vijeća i formiranje novih klubova. Nakon duge rasprave koja je pokazala koliko je nisko pao naš lokalni parlament pristupilo se glasanju. ZA je glasalo 7 vijećnika, 10 vijećnika je bilo UZDRŽANO i 6 PROTIV.

12. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Visoko za I – VI 2014. godine

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice. Još jedna tačka koja je izazvala raspravu oštriju među vijećnicima. Izvršenje budžeta je iznad 90%, čuli smo kako je izuzetno malo izvršenje budžeta prema NVO-u, te stavka o subvencioniranju studenata i srednjoškolaca da nije donijela očekivane promjene. ZA je glasalo 7 vijećnika (kojima se načelnica zahvalila nakon što je obavljeno glasanje uz poruku onima koji su obirili ovu odluku da im je ”propao plan da je nasekiraju”), 15 je bilo UZDRŽANIH te 2 PROTIV.

13. Informacija o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i  socijalno-ekonomskog položaja branilaca i njihovih porodica

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice. Odluka je uz kraću raspravu usvojena sa 21 glasom ZA jer još su tri vijećnika bila odsutna iz sale u trenutku glasanja.

14. Informacija o sportskim rezultatima, stanju sporta i sportskih objekata na području općine Visoko za 2013. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice. Ponovo smo imali vrlo interesantnu raspravu gdje smo čuli da postoje klubovi koje Općina finansira a ne nalaze se u opće na spisku sportskih klubova. Zahtjev dva vijećnika je bio održavanje hitnog sastanka na temu ”Kuda ide sport u Visokom?” je prihvaćen. Odluka je usvojena jednoglasno.

15. Vijećnička pitanja i inicijative.

Nakon odluka o inicijativama sa prošlih sjednica i rasprava o vijećničkim pitanjima pristupilo se davanju novih inicijativa i postavljanju pitanja. Vijećnici koji su imali inicijative ili pitanja o kojima ćemo kasnije pisati su: 
Smailagić Zijada
Šćepanović Dejan
Fatić Mirnes
Tomičić Dalibor
Bukić Mirza
Begić Nevzeta
Špiodić Elvir
Smajević Izet
Ramić Vahid
Ahmić Minela.

Posebnan fenomen ove sjednice su bili zahtjevi vijećnika o ponovnom i ličnom izjašnjavanju o tačkama, što je bilo za medije izuzetno povoljno pa smo mogli konačno su uvjeriti ko je u Općinskom vijeću pozicija, a ko opozicija.