Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vrijeme je da se reformiše menadžment RTV Visoko

dejan scepanovic 2014 septembarNa moje vijećničko pitanje menadžmentu RTV Visoko koje je otprilike glasilo ovako:

” Da li menadžment JP RTV Visoko posjeduje informacije da unutar redova novinara uposlenih u tom preduzeću ima i onih koji pored rada u tom JAVNOM preduzeću obavljaju poslove novinara i za privatne medijske kuće i agencije? Ukoliko menadžment ima takve informacije želim imena tih novinara odnonsno objašnjenje menadžmenta kako takve aktivnosti tih novinara nisu u koliziji sa propisima i etičkim kodeksima koji su na snazi unutar JP RTV Visoko odnosno sa opštim etičkim normama demokratije?”

dobio sam jeftin, smiješan i odgovor nedostojan ni funkcije onoga koji je odgovorio ni onoga koji je postavio pitanje.

Odgovor glasi:

“JP RTV Visoko broji 7 zaposlenika na nedređeno vrijeme koji obavljao posao novinar-voditelj i to 5 na TV i radiju Visoko. Koliko je meni poznato niko od njih ne obavlja poslove za privatne medije ili agencije”. U potpisu direktorica Mutap.

rtv visoko odgovor na vijecnicko pitanje

Prvo poštovana direktorice ko vas je pitao koliko novinara radi na neodređeno vrijeme ? Ja nisam.

Drugo, to što mi pišete o novinarima na neodređeno vrijeme mi govori da izbjegavate odgovor koji bi sasvim jasno pokazao da uređivačka politika RTV koju vi nalažete produkat konformizma ili čak ulagivanja režimu.

Treće, ja znam novinara koji radi za PRIVATNI medij, a vaše navodno neznanje može značiti samo to da vaš posao ne shvatate dovoljno OZBILJNO ili da svjesno odgovorate vijećniku NEISTINOM. Izaberite dražu opciju između ove dvije.

I na kraju četvrto – kada se sve sabere, vaši neadekvatni izvještaji o poslovanju zadnje dvije godine, tužbe koje blokiraju rad RTV Visoko, novinar koji paralelno zarađuje i u javnom i privatnom sektoru, ideološka naracija RTV Visoko koja ide u prilog režimu, selektivno informisanje građana KOJE VRŠITE zahvaljući NJIHOVIM parama navodi me na zaključak da je vrijeme da se reformiše menadžment RTV Visoko.