Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Neposredno obraćanje

Jasmina Zubic 2014 izboriOvu priliku koristim da se obratim svima koji su mi prije četiri godine ukazali povjerenje, a posebno svojim sugrađanima, kao i svim glasačima koji će 12. oktobra 2014. godine ponovo zabilježiti kvadratić ispred mog imena na listi za Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Obzirom da u toku trajanja mog mandata u Federalnom Parlamentu BiH nisam imala podršku, kako lokalne zajednice i izvršne vlasti, tako i većine lokalnih medija, odlučila sam da na ovaj način prezentiram barem dio od onog što sam uradila u protekle četiri godine, a sve u cilju omogućavanja dostojanstvenog i kvalitetnijeg života građana naše općine, kao i svih stanovnika Federacije Bosne i Hercegovine.

Kao što je većini poznato, još kao vijećnik prije 9 godina sam pokrenula inicijativu za donošenje Zakona o zdravstvenom osiguranju na nivou Federacije čime bi se omogućilo svim stanovnicima Federacije da se liječe u bilo kojoj zdravstvenoj ustnovi na njenoj teritoriji pod jednakim uslovima. Pored ove inicijative, još jedna od značajnijih je i inicijativa da se primjeni Zakon o principima lokalne samouprave kako bi se lokalnim zajednicama omogućilo vraćanje izvornih nadležnosti, kao i sredstava potrebnih za njihovo finansiranje. Na taj način bi lokalne zajednice stekle finansijsku samostalnost, što je osnovni preduslov za bolji život građana i lakše ostvarivanje njihovih prava. Pored ove dvije, po mom mišljenju, najvažnije inicijative u toku proteklog mandata postavila sam i pokrenula skoro 50 pitanja i inicijativa, isto toliko amandmana na važne zakone, od čega je prihvaćeno i ugrađeno u zakone skoro polovina istih.

Takođe, želim istaći da sam sarađivala sa nevladinim sektorom u Visokom (ali i širom Federacije), Udruženjem poslodavaca Federacije BiH, privrednicima, građanima pojedinačno, međunarodnim organizacijama, učestvovala u radu ekspertnih grupa za rješavanje problema građana, aktivna članica Kluba Parlamentarki, a sve s ciljem da doprinesem rješavanju problema sa kojima su se susretale organizacije i građani. Kao primjer navodim da sam učestvovala u izradi projekta pod nazivom „Smjernice za razvoj zakonodavstva i politika jednakih mogućnosti sa fokusom na socijalna i zdravstvena prava“ kao jedna od članica ekspertne radne grupe kojeg su vodile nevladine organizacije „Prava za sve“ i „Inicijativa i civilna inicijativa (ICVA)“. Navedena publikacija je proslijeđena nadležnim ministarstvima na postupanje.

Sa zadovoljstvom mogu konstatovati da smo u proteklom periodu, zajedničkim angažmanom, uspjeli riješiti i prevazići mnogobrojne probleme, što je i poznato velikom broju građana i organizacija. 

Posebno sam ponosna što je u ovom mandatu pripremljen tekst Nacrta Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH čime je započeta realizacija moje dugogodišnje inicijative, a u proceduri su i mnogobrojni zakoni kojima se vraća nadležnost lokalnim zajednicama kao i sredstva potrebna za njihovo finansiranje, čime se realizuje i moja druga najvažnija inicijativa. Kako bi ove inicijative bile realizovane do kraja, u smislu da građani osjete korist od njihove primjene, pozivam vas da razmislite kome ćete ukazati povjerenje i dati vaš glas na predstojećim izborima.

Pripala mi je čast da ove godine budem na rednom broju 1, odnosno, nositeljica liste ispred Socijaldemokratske partije (SDP) za Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH- izborna jedinica 6.Veoma sam ponosna što je moj rad prepoznat od strane mojih kolegica i kolega, te sam kao žena nositeljica liste iskusnih istručnih, mladih i sposobnih kandidata koji nastupaju Ujedinjeni – na jedini mogući način koji Bosnu i Hercegovinu može povesti u pravcu ekonomskog razvoja, političke stabilnosti, socijalne politike i sistemskih rješenja u svim oblastima života.

Iako sam u protekle četiri godine bila jedini predstavnik Visokog u Federalnom Parlamentu, vjerujem da je moja aktivnost i predanost radu u Parlamentu prepoznata od strane građana, organizacija i privrednika. Nadam se i očekujem da će građani Visokog na ovim izborima izabrati kandidate koji će zajedničkim djelovanjem i zalaganjem na višim nivoima vlasti ostvariti najbolje rezultate u interesu općine Visoko i njenih građana.