Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Bosanskohercegovačka ekonomija

MIRNES FATICNijedna država ne može biti teritorijalno-politički nezavisna i slobodna ukoliko je ekonomski pokorena i uništena, što je preduslov za svaku drugu vrstu porobljavanja. Danas se Bosna i Hercegovina pretvara u zemlju koja je izlog tuđih ekonomija i prostor za mešetarenje stranih kompanija čime se vrši direktan udar na ekonomsko-porezni sistem države sa jedne, opstanak privrede sa druge, te stepen nezaposlenosti našeg naroda, sa treće strane.

– BPS –Sefer Halilović kao jedan od prvih koraka će poslije preuzimanja vlasit poslije izbora 12. oktobra preduzeti balansiranje izvoza i uvoza koji je do sada bio potpuno poremećen i koji radi protiv naše države, čime ćemo direkto da se borimo da se zaštiti domaća proizvodnja, ojačati domaće državne i privatne firme i njihov potencijal zapošljavanja. Na ovaj način BPS-Sefer Halilović će snažno ojačati domaću ekonomiju na strateškom planu što ova nesposobna vlast nije uradila proteklih 20 godina.

– Zaustavit ćemo crno tržište koje se održava i razvija kroz šuplje granice i uz asistenciju korumpiranog dijela države, sistema koji je trebao štititi graničnu, poreznu i ekonomsku-sigurnosnu politiku BiH. Zatvorit ćemo nelegalna mjesta prodaje i plasiranja strane robe zbog koje naša zemlja izgubi nekoliko milijardi konvertibilnih maraka, što je strašan atak na ekonomiju i stabilnost zemlje.

– BPS-Sefer Halilović će pokrenuti masovne javne radove, kroz izgradnju puteva, mostova, tunela, željezničkih i tranvajskih pruga sa jedne strane, odnosno hidro, termo i vjetroelektrane sa druge strane, ovaj posao mislimo započeti odmah nakon preuzimanja vlasti u BiH i okončati ga u četverogodišnjem mandatu. Poslove javnih radova koji će zapošljavati na hiljade Bosanaca i Hercegovaca i kompanije koje će raditi isključivo mogu biti domaće kompanije iz Bosne i Hercegovine, jer na ovakav način jačamo našu ekonomsku snagu, zapošljavamo sopstvene građane i gradimo svoju domovinu.

– Poseban program zapošljavanja naroda BiH i formiranje eko prehrambene oaze u BiH,
– BPS-Sefer Halilović ima kada je upitanju masovna poljoprivreda, formiranje nekoliko velikih poljoprivrednih bazena, te na hiljade malih poljoprivrednih pogona koji će na kraju biti udruženi kroz plasman dobara, BPS- Sefer Halilović je izradio projekte zdrave prehrane za čitavu BiH, izvoza u cijelu Evropu i region, te zapošljavanje na hiljade ljudi. Projektom planiramo zaposliti oko desetine hiljada Bosanaca i Hercegovaca i obezbijediti prehranu čitave države.

– Potpuno ćemo izvršiti izgradnju mreža autoputeva i brzih cesta u BiH i izgraditi Luku Ploče.

Sve ovo ćemo uraditi u jednom mandatnom periodu i pokazati ovoj nesposobnoj vlasti koja vlada BiH 20 godina da se sve može uraditi u kratkom periodu, ali samo kada je BiH u srcu i kada je na prvom redu Država i njeni građani, a ne lični interesi kao što je slučaj kod ovih koji vladaju 20 godina BiH.