Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prvi predizborni skup Mustafe Cerića u stolnom bosanskom gradu Bobovcu

asda bobovacKandidat za bošnjačkog člana Predsjedništva dr. Mustafa Cerić, svoju izbornu kampanju i svoj prvi predizborni skup u ZDK održao je u srijedu 17. septembra, u stolnom bosanskom gradu Bobovcu sa početkom u 16:00 sati. Ovaj skup, kao i kandidaturu dr. Mustafe Cerića na Općim izborima 2014.godine podržao je i KO A-SDA ZDK, na čelu sa gospodinom Kurgaš Refikom. Osim predsjednika KO A-SDA ZDK skupu su prisutvovali kandidatati stranke A-SDA ZDK za predstojeće izbore za sve nivoe vlasti, kao i veliki broj članova i sipmatizera stranke sa područja cijelog Kantona i države BiH.

Pored dr. Mustafe Cerića koji je između ostalog istakao da je pitanje svih pitanja je kako imati jaku i snažnu državu, a snažna država imat će jak i snažan narod i nećemo se bojati za jezik i naciju, te da je na sceni politička razjedinjenost bošnjačkog korpusa za sitne interese. To mora stati i ovo je naše vrijeme, naš početak. Ovo nije sahrana, već novo rođenje Bosne i Bošnjaka. Skupu su se  obratili Elmedina Muftić, dr. Emir Demir predsjednik OO A-SDA Kakanj i kandidat za Parlament FBiH je koji je prisutne ukratko upoznao sa historijatom kraljevskog grada Bobovac, te  predsjednik KO A-SDA ZDK i nosilac liste za Parlamenta FBiH Refik Kurgaš koji je kao dugogodišnji uspješan privrednik prisutne upoznao sa osnovnim ciljevima za koje  se stranka A-SDA i njeni zastupnici zalažu, a to su:

-Temeljita analiza ekonomske efikasnosti javnih rashoda s detektiranjem veličina proizvodnih i neproizvodnih javnih rashoda;

–  Donijeti zakone o zabrani zaduživanja države za tekuće javne rashode osim za svrhu prebrođivanja tekuće likvidnosti (omogućiti javno zaduživanje samo za finansiranje investicijskih javnih rashoda);

–  Nastaviti reform socijalnog sektora kako bi se socijalna davanja više vezala za potrebe (a manje za stečena prava) i počela poprimati karaktera socijalnih investicija;

–  Nastaviti process privatizacije državnog dijela kapitala

Razviti transparentni system procjene uticaja vladinih programa i aktivnosti koji bi omogućili efektivnost i efikasnost njihove sprovedbe. Analizirati potrošnju sa aspekta energetske efikasnosti i ekonomičnosti prostorija i voznog parka;

–  Potrebno je razmotriti mogućnosti osiguranja programa i mjeri kontracikličnosti kroz izvršenje budžeta svih nivoa.

–  Preduzeti potrebne mjere u cilju efikasnije naplate poreza (smanjiti broj poreskih dužnika i veličinu poreskih dugova).

–  Nastaviti sa vođenjem restriktivne fiskalne politike i smanjenjem udjela javnih rashoda u BDPu.

–  Poraditi na fiskalnoj održivosti

Pored navedenog istaknuto je da stranka za navedene zadatke, i mnoge druge koji su pred nama – ima hrabrosti, ali i kadrovska rješenja. Nećemo se libiti da koristimo znanje i pamet eksperata koji neće morati manifestirati nam političke lojalnost kao što to traže druge političke partije u BiH.

Skup ima veliki značaj, jer se njime odaje priznanje hiljadugodišnjoj državnosti naše domovine, a građanima šalje poruku da nam je država na prvom mjestu.