Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Bespravna sječa šume pojačana, posebno na području Kondžila i Zimče

sjeca sume 7Od donesenih sedam zaključaka na 17.sjednici Općinskog vijeća kad su u pitanju bespravne sječe i bespravno zauzimanje i krčenje šume i šumskog zemljišta do danas se ništa nije promijenilo, samo su se neevidentirane bespravne sječe pojačale na svim terenima općine, a naročito na području Kondžila i Zimče. Apsolutno niko od “nadležnih”ne čini ama baš ništa na sprječavanju organizovanih grupa koje su dobro poznate i službenicima Kantonalne uprave i policije. Nesmetano svakodnevno ruše elitna stabla i vrše ogoljavanje sve većih površina, što će neminovno izazvati ekološku katastrofu. Da se postupilo po bilo kom od sedam zaključaka vijeća, za ova 4 mjeseca bi već bilo rezultata. Od svih onih kojima su upućeni obavezujući zaključci općinskog vijeća jedino je JPŠPDZDK Zavidovići d.o.o. odnosno PJ Šumarija Visoko reagovala pa smo uputili kantonalnoj inspekciji zahtjev za uklanjanje deponija animalnog otpada, svakodnevno evidentiramo i arhiviramo masovne bespravne sječe i izvještaje upućujemo “nadležnim” na postupanje, a na pismeni zahtjev stanovnika MZ Dobrinje naš geometar je izvršio identifikaciju na području “Buzića” i “Dobrinja” 12 uzurpanata koji su bespravno zauzeli preko  2ha, rekorder je ipak uzurpant na parceli kč.1364 KO “Bulčići” koji je bespravno zauzeo sam 6345m2 i na istoj sadi jagode. Sve je dostavljeno Kantonalnoj upravi za šumarstvo u Zenicu koja je po zakonu “nadležna” odnosno čiji su službenici dužni pronalazit na terenu uzurpante i protiv istih podnositi tužbe. Federalna Uprava za inspekcijske poslove je također naložila svojim podneskom br.13-26-3-02515/2014-1302-2 od 02.07.2014.kantonalnoj inspekciji da izvrši kontrolu šta je poduzela Kantonalna Uprava za šumarstvo protiv identifikovanih uzurpanata, u obavijesti o izvršenoj kontroli piše da Kantonalna uprava za šumarstvo Zenica koja broji 117 uposlenih u upravi u Zenici i devet odjeljenja na ZE-DO kantonu i u ovih 117 budžetskih korisnika ima i 1 geometra i 1 pravnika,da ista zbog “kadrovske” nepopunjenosti nije u mogućnosti ispoštovati zakonsku proceduru u rješavanju uzurpacija predviđenu Zakonom o stvarnim pravima u FBiH(sl.novine FBiH br:66/13,100/13) te iz tih razloga do sada nije podnesen niti jedan zahtjev(tužba)za raspravljanje uzurpacija kod nadležnog suda. Pojave masovnog krčenja šume i šumskog zemljišta su prisutne na području cijelog ZE-DO kantona, a Visoko je sigurno na vrhu ljestvice,pogotovo što je na području Visokog u zadnje vrijeme jako “moderno”prevodjenje i krčenje velikih površina šume i šumskog zemljišta u “poljoprivredno” i “građevinsko” bez poštivanja utvrđenih zakonskih procedura i taj trend je u porastu, a što neminovno izaziva mikroklimatske promjene,kao i trajan uticaj na okoliš i ekosisteme koji trpe drastične preobrazbe. Na žalost nedonošenje Federalnog Zakona o šumama već duže vrijeme pogoduje ovakvoj anarhiji i samovolji,a najviše ispašta šuma koja rapidno nestaje,a posljedice su već katastrofalne i zadnji je momenat da svi nadležni i relevantni poduzmu sve moguće mjere da se ovo zaustavi.

sjeca sume 1sjeca sume 2sjeca sume 3sjeca sume 4sjeca sume 5sjeca sume 6