Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Planirani prekidi u snabdijevanju vodom za 15.juli

casa voda slika.jpgVažno obavještenje za korisnike komunslnih usluga da će dana 15.07.2014.godine usljed planskih radova doći do prekida u vodosnabdijevanju u trajanju od 08:00 – 11:00 h. sljedećih naselja: Novobrdska, Ljetovik, Rašidovića, Špiljakova, Durmića, Križ, Kurtalića, Visočkih brigada, Klisa, gornji dio Carice, Husein bega Gradaščevića, gornji dio Rašidovića i Šačir ef. Sikirice (brdska naselja).

Molimo korisnike za razumijevanje!

S poštovanjem,

D I R E K T O R

Ermin Dlakić dip.ing.građ.