Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Da li su ljudi sa RTV Visoko ikada dobili priliku da rade “dobro”?

dejoPovodom saopćenja za javnost načelnice Babić vezanog za poslovanje RTV Visoko nameće se nekoliko sasvim jasnih činjenica:
– menadžment firme je očigledno prva adresa za usmjerenje krivice i traženje odgovora
– menadžment firme je očigledno i prva adresa za kritiku zašto RTV Visoko ne radi svoj posao onako kako bi meni, a vjerujem i većini građana odgovaralo
– osjećam da je politika vlastodržaca uglavnom fokusirana na akcije koje će kazniti uposlene, amnestirati odgovornosti menadžment i na kraju jako malo pomoći cjelokupnoj konsolidaciji preduzeća (u ovom slučaju RTV).

Da li je do mene ili RTV stvarno ne radi svoj posao kako treba? Iako sam već napomenuo da genezu toga vidim u menadžmentu, odnosno njegovom podaničkom odnosu prema režimu, ali ovo postaje urnebesno nevjerovatno.

U Visokom se zadnjih dana dešava pucanje vijećničke većine, previranja u vladajućoj stranci, pripreme za Opće izbore, dakle sve stvari koje čine 90 posto “mokrih snova” svih novinara koji vole seznacionalizam ili analizu i RTV o tome ne govori ni riječi, kao i u slučaju demonstracija kada je “puko kvar”. To bi bilo isto kao kad bih ja namjerno propustio da kritikujem neku lošu odluku lokalne vlasti. Nije li to moj posao – u istoj mjeri u koliko je posao RTV Visoko da informiše građane o tome da se unutar lokalne političke scene dešavaju tektonski preokreti koji će sigurno imati direktne posljedice i na svakodnevni život građana?

Koliko reportaza je bilo o tome?

Koliko tematskih emisija u kojima su pozvani predstavnici svih parlamentarnih visočkih stranaka da govore o tome šta ova dešavanja znače za građane?
Da li se zapravo bilo ko dosjetio nazvati centralu SDA i pitati šta se dešava? Nisam novinar, ali mislim da bi se toga sjetio i najneukiji novinarski diletant.

Prizma povinavanja i režimskog konformizma kroz koju gleda menadžment RTV Visoko dovela je do toga pare koje daju poreski obveznici ovom preduzeću već odavno nisu opravdane. Pričao sam sa nekoliko uposlenika ovog preduzeća i oni su svjesni da je program lakrdija i da se može mnogo bolje, ali osjećam da je ta inspiracija i amibicija vezana upravo ovakvim stavom i politikom menadžmenta.

Sasvim je jasno s druge strane da marka uložena u RTV sa trenutnim programom bi vrijedila puno više uložena u bilo koji drugi visočki privatni medij pa čak i onaj fašistički koji, premda subjektivno, makar konzistentno i svakodnevno pokušava da (dez)informiše javnost.

I na kraju ko god želi svoj gnjev da usmjeri prema radnicima RTV Visoko cijenjeći da ne rade “dobro” treba sebi postaviti pitanje da li su ti ljudi ikada dobili priliku da rade “dobro”?

Kako god ne mogu se oteti dojmu da RTV svoj kolaps doživljava u tijeku procesa reforme javnog sektora – one iste gluposti koja masovno devastira javni sektor. Ta “slučajnost” mnogo govori.