Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Istiniti zaključci javne rasprave

urbanisticki plan1Dana 4. juna 2014. godine održana je Generalna javna rasprava u Velikoj sali Općine Visoko po pitanju Nacrta urbanističkog projekta „Centar”, te su učesnici u raspravi donijeli niz prijedloga i mišljenja u vezi Projekta.

Ovim putem, obavještavamo javnost, načelnicu Općine, vijećnike Općinskog vijeća koji nisu bili prisutni na raspravi; a Komisiju za urbanizam Općine Visoko i projektanta pomenutog projekta „IG“ Banja Luka podsjećamo i upozoravamo na sljedeće zaključke Javne rasprave (koji moraju ući i u zvanični Zapisnik) i koji bi trebali uticati na izmjenu i dopunu Nacrta projekta:

 1. Utvrđeno je  da  projektant nije uzeo u obzir  ispravno činjenično stanje po pitanju izgrađenih objekata, urbanističkih saglasnosti, građevinskih dozvola, sudskih odluka i sudskih procesa po pitanju izgradnje na parcelama između ulica Hazima Dedića i Delahmetovića
 2. Obavezuje se projektant da razmotri i uvaži sve usmene i pismene prijedloge po pitanju izgrađenih objekata, trenutne i buduće izgradnje, dogradnje i spratnosti na parcelama između ulica Hazima Dedića i Delahmetovića te ih uvrsti u Projekt, a to su  prijedlozi Koljenović Elmira, Antović Zdenka, Koljenović Vere, Vasić Mire, Bohaček-Šulović Željke, Bohaček Vesne, Mutap-Kurspahić Nadžide, Klepo Lidije i ostalih
 3. Da se pismenim putem regulišu prava izgradnje budućih objekata u aktuelnoj zoni, a koji nisu predmetom planiranja u sadašnjem Nacrtu projekta
 4. Da Projekt predvidi spajanje objekata 3 i 4, te 4 i 5 iz Nacrta projekta, a koji su iz nerazumnih razloga u Nacrtu razdvojeni
 5. Da objekat iz Nacrta projekta br. 38  spratnosti  P+2 dobije spratnost P+2+Pk
 6. Odbija se prijedlog izgradnje garaže na dva nivoa između ulica dr. Džananovića, Alije Izetbegovića i Hazima Dedića, jer nije u skladu sa budućom pješakom zonom u ul. Alije Izetbegovića, kao i zbog ekomomskih (višemilijunskih ulaganja), građevinskih, kulturoloških, socioloških, saobraćajnih, historijskih, funkcionalnih i drugih razloga
 7. Na mjesto predviđene garaže na dva nivoa predlaže se projektantu da predvidi trg kao javnu otvorenu površinu
 8. Za izgradnju trga potrebno je minimalno ulaganje što podrazumijeva nivelisanje prostora i uklanjanje objekata br. 20 i 21 označenih u Nacrtu projekta (što je i raniji prijedlog projektanta)
 9. Da se zapadna fasada Šajberove kuće tj. objekat br 22 na budućem trgu (sada Zemljišno-knižni ured) uredi po uzoru na nekadašnje  stanje tj. kao njena istočna fasada u ul. Alije  Izetbegovića
 10. Upućuju se kritika zbog nelogično postavljenih granica obuhvata Projekta, te izuzimanjem Gradskog kina i Muzeja iz te zone
 11. Podržava se sadržaj i inicijativa otvorenog pisma Udruženja “Postavke-Setup”, a koje je pročitano u toku Javne rasprave
 12. Upućuje se kritika Općini Visoko što je odabrala isključivo najjeftinijieg ponuđača projekta i time građanstvo stavila “pred svršen čin”, a nije se vodilo računa o drugim i eventualno kvalitetnijim projektnim prijedlozima
 13. Da se građanstvu dozvoli pristup korigovanom Urbanističkom projektu „Centar“ prije upućivanja Vijeću na usvajanje
 14. Utvrđuje se da Projekt nema samo nedostatke u „projektovanju garaže“ nego i na ostalim dijelovima obuhvata Projekta i da se ne usresredi pažnja samo na problem „trga“
 15. Upućuje se kritika RTV Visoko zbog toga što je zabilježila samo početak rasprave te time nije obavijestila javnost o toku i sadržaju  sjednice i što na taj način nije prenijela istinite zaključke i mišljenja građana o najznačajnijem projektu posljednjih godina u Visokom
 16. Da se zainteresovanim građanima omogući pristup Zapisniku sa Javne rasprave uz mogućnost eventualnog upućivanja prigovora na Zapisnik

Osim ovoga, tražimo da se omogući predstavnicima građana – učesnika Javne rasprave, prisustvo na sjednici Općinskog vijeća kada ono bude razmatralo novi, dopunjeni i izmijenjeni Urbanistički projekt „Centar“

Građani, učesnici Javne rasprave od 4. juna 2014.