Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Četiri radionice u mjesecu junu

damar omladineUdruženje „Damar omladine“ će u junu mjesecu održati minimalno četiri radionice o temi:

  1. Vještine prezentiranja
  2. Jesi li poduzetnički materijal
  3. Važnost pozitivnog imidža s ciljem postizanja bolje društvene inkluzije

Planirano je u mjesecu junu da edukacije na pomenute teme prođe preko 200 mladih ljudi sa područja općine Visoko sa ciljem postizanja inkluzivnosti u svim sferama života na našoj općini.

Radionice na date teme bit će održane u prostorijama Udruženja “Damar omladine”, Bakračeva br.1, zgrada BTS-a.

 “Vještine prezentiranja “

Pomoći polaznicima i polaznicama radionice  da unaprijede vještine kreiranja i izvedbe uspješnih prezentacija te da naučeno prenesu vršnjacima u svojoj zajednici.

Očekivani ishodi:
1. Polaznice i polaznici će nakon edukacije biti u stanju da samostalno pripreme prezentaciju na neku od za njih važnih tema, koherentno organizuju svoje misli u ključne tačke prezentacije, kompetentno koriste govor, vizuelna sredstva i neverbalnu komunikaciju kako bi odaslali razumljivu i uvjerljivu poruku koja će publiku pokrenuti na akciju.
2. Polaznici i polaznice će nakon ovog treninga biti u stanju organizovati poludnevnu vršnjačku edukaciju u svojoj sredini i prenijeti osnovne strategije i preporuke za uspješno prezentiranje svojim vršnjacima.

“Jesi li poduzetnički materijal?”

Inicijativnost i poduzetnostkao jedna od osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje – odnosi se na sposobnost pojedinca da ideje pretvori u djelovanje, a uključuje stvaralaštvo, inovativnost i spremnost na preuzimanje rizika te sposobnost planiranja i vođenja projekata radi ostvarivanja ciljeva. Temelj je za vođenje svakodnevnog, profesionalnog i društvenog života pojedinca. Također, čini osnovu za stjecanje specifičnih znanja i vještina potrebnih za pokretanje društvenih i tržišnih djelatnosti.

Učesnici radionice će imati priliku da:

– bolje razumiju pojam poduzetništva u širem smislu;

– bolje razumiju ulogu i značaj razvoja poduzetničkih stavova, znanja i vještina za budući lični i profesionalni razvoj;

– upoznaju se sa osnovnim komponentama poduzetničke kompetencije:

  1. Uvoditi i podržavati inovacije
  2. Pokazivati inicijativu i preuzimati rizik
  3. Preuzimati odgovornost za vlastite postupke
  4. Djelovati proaktivno i pozitivno reagirati na promjene
  5. Postavljati ciljeve i ostvarivati ih
  6. Djelovati timski
  7. Biti motiviran za uspjeh

– izvrše samoprocjenu vlastitih poduzetničkih znanja, stavova i vještina, usmjere razvoj poduzetničkog načina razmišljanja i ponašanja te efikasnije koriste kreativni potencijal i postojeća znanja i vještine;

– pripreme koncept za realizaciju vršnjačke edukacije u svojim sredinama.

„Važnost pozitivnog imidža s ciljem postizanja bolje društvene inkluzije“ 

– Upoznavanje učesnika sa deklaracijom o ljudskim pravima, upoznavanje sa pojmom invaliditeta i teškoćama sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, inkluzija osoba sa invaliditetom kao aspekt građenja pozitivnog imidža, kako izgraditi logo ili poruku organizacije ili pojedinca. 

Ovo je samo dio aktivnosti koje će Udruženje “Damar omladine” da implementira na području općine Visoko u mjesecu junu.

O ovim i budućim aktivnostima javnost će biti blagovremeno obavještena.