Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Moja supruga godinama pije tablete za smirenje i izložena je stresu zbog maltretiranja”

muzej prijava uoKako smo objavili prije dva dana u visočkom Muzeju već izvjesno vrijeme dešavaju se razne aktivnosti koje baš i nemaju posebne veze sa primarnom djelatnošću ove javne ustnove. Priča koju dokumentovano objavljujemo potvrđuje jednu potpuno drugačiju stvarnost koja se dešava iza debelih austrougarskih zidova ove ustanove. Iz dokumenata koje su dobili i PU Visoko, Upravni odbor Muzeja, Općinska načelnica, nadležna općinska služba i mi vidljivo je da su u Muzeju na sceni mobing, prijetnje, sumnjiva revizija, navodna rasprodaja eksponata. .. Objavljujemo prvi u nizu dokumenata koje posjedujemo.

muzejPoštovani,

S obzirom da je direktor Javne Ustanove, Zavičajni muzej Visoko, Senad Hodović poslao dopis PU Visoko u kojem traži da ja, J.Č, prestanem sa vršenjem pritiska na njega u okviru postupka ostvarivanja ljudskih prava i prava iz radnog odnosa moje supruge H.Č., uposlenice JU Zavičajni muzej Visoko, smatram da je potrebno da Vi, kao članovi Upravnog i Nadzornog odbora, kao i Osnivač ustanove imate o tome saznanja kao i da preduzmete aktivnosti u skladu sa ovlaštenjima. Ja sam se uredno javio na obavijesni razgovor u prostorije PU Visoko dana 10.04.2014. gdje sam upoznat od strane policijskih službenika iste PU o dopisu od strane direktora Hodovića i površno o njegovom sadržaju, odnosno o stvarima koje mi se stavljaju na teret.

Što se tiče stvari navedenih u pomenutom dopisu prema PU Visoko pojasnit ću u daljem tekstu. Stavlja mi se na teret da ja vršim pritisak na direktora Hodovića. U prvom redu ne vidim kako ja, kao fizičko lice, na njega vršim pritisak imajući u vidu da zadnjih godina ne dolazim u Ustanovu, sa imenovanim nikad nisam razgovarao, niti smo imali pismene ili elektronske korespodencije, a zadnje tri godine, otkako je intenzivirao zlostavljanje moje supruge, u javnosti se čak ni ne pozdravljamo. Posljednji put sam bio u Ustanovi prije tri godine, kada sam došao na poziv uplakane i psihički rastrojene supruge, koju je direktor neposredsno prije toga verbalno i psihički zlostavljao i prisiljavao da potpiše otkup nekog predmeta od 1000 KM, a čija je stvarna vrijednost bila puno manja, i istu odvedem doktoru i PU Visoko da da izjavu o tim događajima. S druge strane njemu se niko, pa ni moja supruga, nisu obratili sa bilo kakvim zahtjevom, dopisom i sl., već je od Vas, kao Upravnog i Nadzornog odbora te Osnivača Ustanove traženo da u skladu sa propisima, svrhom i ovlaštenjima koje imate, poduzmete aktivnosti na rješavanju problema u Ustanovi na koje je moja supruga ukazala, a koje za posljedicu imaju da trpi mobing i zlostavljanje od strane direktora.

Nadalje, direktor pomenutom dopisu pokušava dovesti u negativan kontekst moje privatne i neformalne susrete sa određenim članovima Upravnog i Nazornog odbora i Osnivača Institucije prikazujući ih, kako navodi, razgovore „po kafama“ i odlascima na posao, koji imaju za cilj dovođenje u zabunu i dezorijentaciju članova istih. Ne vidim da članovima Upravnog i Nazornog odbora ili Osnivača treba bilo kakva instrukcija kako da rade svoj posao, jer su imenovani i kompetentni za svoj posao što je dokazano u procesu imenovanja i poznata su im njihova prava, obaveze i ovlašenja. Ukoliko postoji presumpcija u njihovu objektivnost, odnosno, mišljenje direktora da razgovori „po kafama“ mogu uticati na njihovu objektivnost u radu, to je onda interni problem Ustanove i postoje drugi pravni mehanizmi za rješavanje. Koliko je meni poznato, pravo na slobodu komuniciranja, kretanja i odlaska „na kafu“ ko s kime želi je temeljno ljudsko pravo, ali direktor Senad Hodović svojim manipulatorskim metodama izgleda želi i to da ograniči. Na osnovu ovog izvlačim zaključak da članovi Upravnog i Nadzornog odbora te Osnivača treba da traže odobrenje od direktora Ustanove s kim i kako mogu komunicirati, te da neselektivno provode i podržavanju njegove zaključke i izvještaje, kako je to činili članovi istih u prošlom sazivu, pa danas imamo situaciju da ništa nije urađeno po pitanju zaštite prava moje supruge, a ona je i dalje izložena maltretiranjima od strane Senada Hodovića.

Također, u dopisu tvrdi da postoji grupa ljudi čiji su inicijali navedeni, a ne puna imena i prezimena, udruženi u cilju da on bude smjenjen s mjesta direktora Ustanove. Mislim da biste Vi, u skladu sa svojim ovlaštenjima trebali poduzeti mjere u rasvjetljavanju ovoga problema, jer predstavlja ozbiljnu pravnu kvalifikaciju. U dopisu spominje i advokata moje supruge u negativnom kontekstu. Imam informacije da je pokušao nagovoriti advokata moje supruge da prekrši advokatsku etiku i odustane od podnošenja zahtjeva za dostavljanjem dokumentacije zbog, između ostalog, što je, kako kaže „dobar musliman“. Svakako ću tražiti da se navodi koji se odnose na mene lično, na takav način dokažu. Direktor Hodović, nadalje, u dopisu spominje neko neovlašteno snimanje. Jedino snimanje u Ustanovi za koje sam ja čuo je temeljem zabrinutosti koju mi je nekoliko puta prenijela supruga. Nejasno joj je, a bilo je i ostalim uposlenicima, da kada razgovaraju o nečemu bez prisustva direktora njegovim pojavljivanjem on nastavlja temu njihovog razgovora, pa je jedan od uposlenika Ustanove to više puta prokomentarisao „ili nas snima ili je „evlija“.

Činjenica je da pomažem supruzi u pravnom, materijalnom i moralnom smislu u ostvarenju njenih prava i pretpostavljam da je ovo metoda da me se pokuša zastrašiti i navesti da utičem na suprugu da odustane od daljih aktivnosti na zaštiti svojih prava i ukazivanja na potencijalne kriminalne aktivnosti. To svakako nije moguće, jer ću još intenzivnije pristupiti pravnoj analizi i pronalaženju mogućih pravnih instrumenata. Također, s obzirom da sam lažno optužen i da mi je nanesena nematerijalna šteta u vidu narušavanja ugleda i duševne boli zadovoljštinu potražiti putem nadležnog suda. Moje privatno mišljenje jeste da Senad Hodović ne treba da bude direktor institucije od javnog interesa, jer pokazuje elementarno neznanje i nesposobnost u vođenju Ustanove i ljudskih resursa, potencijalni je zlostavljač žena, kao i počinilac drugih krivičnih dijela, a na kraju svojim ponašanjem potencijalno nanosi štetu Ustanovi i javnom interesu koji predstavlja. Ja ne znam ni za jednog drugog direktora javnih ustanova, kao što je muzej, da posjeduje nekoliko privatnih kolekcionarskih zbirki. U uređenim društvima to se tretira, najblaže rečeno, kao teški sukob interesa, pa do toga da je propisima zabranjeno. Predlažem da u procesu revizije fundusa muzeja, zbog kojeg moja supruga godinama pije tablete za smirenje i izložena je stresu zbog maltretiranja, provjerite ima li u tim kolekcijama predmeta koji su otpisani iz inventarnih knjiga Ustanove ili je na neki drugi način došlo do miješanja. Ja sam čuo za neku „kuburu“, novčiće, stare razglednice i umjetničku sliku.

Tražim od Vas da u cilju zaštite mog i Vašeg ugleda i integriteta, kao i ugleda i integriteta Ustanove što hitnije angažujute istražne organe kako bi se utvrdile sve činjenice i kako bi se potencijalna šteta koju proizvodi direktor Hodović što više umanjla, te napokon preduzmete konkretne poteze u cilju provjere navoga moje supruge i zaštite njenih prava iz radnog odnosa i općih ljudskih prava.  

S poštovanjem!

Dostavljeno:

Upravni odbor JU Zavičajni Muzej Visoko

Nadzorni odbor JU Zavičajni Muzej Visoko

Osnivač Općina Visoko