Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Inicijativa o jednokratnim poticajima za priključak na gasnu mrežu bi umanjila dobit preduzeća

dalibor tomicicNadzorni odbor J.P. „Visoko Ekoenergija“ je na svojoj sjednici V/14 održanoj dana 21.03.2014. godine razmatrao Zaključak Općinskog vijeća Visoko br.01/1-02-132/14 od 05.03.2014. godine, a prema inicijativi vijećnika Dalibora Tomičića da se u narednom periodu razmotri mogućnost jednokratnih poticajnih mjera za priključak na gasnu mrežu novih korisnika s posebnim osvrtom na javna preduzeća, javne ustanove i nove objekte kolektivnog stanovanja. Nadzorni odbor sugeriše da Općinsko vijeće Visoko svojom odlukom kao osnivač riješi ova pitanja, a poštujući stav Uprave i Nadzornog odbora J.P. „Visoko Ekoenergija“. Važno je napomenuti da bi priključci u tom slučaju išli na teret troškova preduzeća i oni bi umanjili dobit. Također, zbog zaštite i jednakopravnosti svih potrošača ne bi bilo prihvatljivo nekoga subvencionirati, dok su ostali korisnici ranije platili punu cijenu priključka. Općinskom vijeću se također sugeriše da predloži kriterije na osnovu kojih bi se vršilo zatraženo subvencioniranje, pri čemu to ne bi trebali biti socijalni kriteriji, s obzirom da domaćinstva s niskim primanjima malo koriste plin kao energent za grijanje prostora, sve dok se eventualno ne donese odluka o subvencioniranju potrošnje gasa za socijalno ugrožene kategorije stanovništva.