Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Obezbjeđivanje sredstava za obavljanje pripravničkog staža učenicima i studentima medicinskog smjera

nevzeta begicPokrećem inicijativu da se u budućem periodu, tokom planiranja budžeta Općine Visoko, predvide sredstva (ili u slučaju rebalansa postojećeg budžeta, omoguće sredstva), neophodna za obavljanje pripravničkog staža svršenim učenicima i studentima medicinskog smjera, koji su podnijeli Zahtjev JU “Dom zdravlja” Visoko za obavljanje istog.

Obrazloženje:

Polaganje pripravničkog staža je zakonska obaveza i uslov za polaganje državnog ispita, bez kojeg na žalost  ne mogu nigdje aplicirati i zaposliti se. Za sada, prema podacima Biro-a Visoko takvih osoba je 60 (50 sa SSS, a 10 sa VSS), od kojih su neki završili još 2009. godine i prije, a nisu položili stručni ispit, čekaju odgovore na zahtjeve.

 

Na osnovu informacija dobivenih iz odgovora na vijećničko pitanje vezano za ovu problematiku, vidimo da JU “Dom zdravlja” Visoko nema raspoloživa sredstva .Sredstva su uglavnom osiguravana od strane JU Službe za zapošljavanje ZDK ili Općine Visoko. O svemu je upoznato i Ministarstvo zdravstva, ali nažalost od kojeg se i dalje čekaju odgovori i rješenja vezano za problematiku nedostatka sredstava.

Mnoge Općine u ZDK, za svoje sugrađane-mlade ljude,( kako bi im omogućile perspektivu za zapošljavanje) su riješile na taj način da su u svojim Budžetima za 2014 godinu, predvidjele i obezbjedile sredstva za ovu svrhu (u potpunosti ili su spremne na sufinansiranje pripravničkog staža).  Obzirom da budžetom općine Visoko nisu planirana sredstva, neophodno ih je planirati za ove potrebe.

JU “Dom zdravlja” Visoko ističe spremnost obezbjeđivanja obavljanja pripravničkog staža u tri ciklusa, s tim da su im potrebna sredstva za plaćanje doprinosa u slučaju nesreće na poslu, a što je obaveza za svakog pripravnika od 35% od najnižeg ličnog dohotka u FBiH,oko 160 ,oo KM .  Ako uzmemo u obzir dužinu trajanja od 6. mjeseci obavljanja staža, svi zahtjevi bi se mogli pozitivno riješiti u roku od 18 mjeseci i imali bi 60 mladih ljudi sa naše Općine osposobljenih da budu konkurenti na tržištu rada, sa perspektivom zapošljavanja.

S poštovanjem!

prof. Nevzeta Begić