Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Obaveze prema članovima Upravnih i Nadzornih odbora nisu isplačivane, a vijećnicima se duguje šest paušala

jujp6Kompletna lokalna politika u proteklih nešto više od godinu dana svedena je na priču o tzv.”javnom sektoru” i njegovoj famoznoj reformi, smjenema direktora i uočavanju nepravilnosti u radu istih. Na tragu toga vijećnik Dejan Šćepanović (SDP) postavio je vijećničko pitanje o isplati naknada za članove upravnih odbora javnih ustanova. Stigao je i odgovor na postavljeno pitanje, ali iz tog odgovora nameće se niz drugih pitanja. Naime, ako se nešto reformiše, podvlači crta i kreće u nekom novom smjeru, onda se vjerovatno očisti ispred vlastite avlije da bi se moglo ići dalje i naprijed. Naravno, kada preuzimate nečija prava, logično je da vam ostaju i obaveze. Iz dostavljenih odgovora na postavljeno vijećničko pitanje uočljivo je na prvi pogled da obaveze prema članovima Upravnih i Nadzornih odbora nisu isplačivane i to za vrijeme kako bivšeg načelnika, tako i nove načelnice!? Malo je tu nelogičnosti, slušamo priču o vraćanju dugova, uštedama, reformama, ali paralelno s tim pravimo nova dugovanja, dugovanja kod nekih javnih ustanova po ovom osnovu su se popela i do 10.000KM.

Uz nagomilavanje ove vrste dugovanja, interesantno je zapaziti i da je vijećnicima tek u martu ove godine isplaćen paušal za septembar prošle godine, dakle i u ovoj oblasti se gomilaju dugovanja. Podsjećamo paušal za vijećnika u OV Visoko iznosi cca.140KM, što je za tri puta manje u odnosu na susjednu općinu Kakanj, koja uzgred ima približno i tri puta veći budžet za ovu godinu od Visokog.

Iz odgovora na vijećničko pitanje interesantno je primjetiti igru “gluhih telefona” u kojoj jedna na drugu Službe prebacuju odgovornost. U jednoj varijanti odgovora primjetno je da se kaže da su direktori javnih ustanova nadležni za isplatu naknada, dok sa druge strane direktori taj dio odgovornosti adresiraju na osnivača – Općinu.

U konačnici ako je situacija kakva jeste što se vidi iz dostavljenih odgovora koja prilažemo kao ilustraciju ovog teksta, zar nije logičnije da se donese odluka da su te funkcije ubuduće na volonterskoj osnovi, da nema novaca za njih, ili neka ih obnašaju postojeći uposlenici Općine Visoko kojih svakako ima viška prema zakonima i standardima EU o lokalnoj samoupravi. Tako bi bar dijelom opravdali priču ekonomskih eksperata o odgovornoj i fiskalno disciplinovanoj Općini Visoko.jujp1jujp2jujp3jujp4jujp5jujp7jujp8jujp9