Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Adnan Delić učestvovao u izradi dokumenta Politika rada i socijalna politika

adnandelicAktuelni direktor državne agencije za zapošljavanje Adnan Delić kao član radne grupe Foruma sindikalnih aktivista i aktivistica SDP BiH, na čelu sa Besimom Borić, učestvovao je u izradi dokumenta Politika rada i socijalna politika. Ono što je važno za reći, da je dokument urađen izuzetno kvalitetno, te da je isti postavljen na realnim osnovama koji u budućnosti Bosni i Hercegovini donosi niz zakonskih riješenja koji će poboljšati radnička prava, omogućiti svim nezaposlenim besplatnu zdravstvenu zaštitu, poboljšati zapošljavanje, kako mladih tako i socijalno ugroženih kategorija stanovništva i niz drugih rješenja koja bi u konačnici trebala donijeti i socijalnu pravdu za sve građane Bosne i Hercegovine.

O svom angažmanu u izradi dokumenta Politika rada i socijalna politika za naš portal Adnan Delić kaže:

“Naglasio bih da dokument predlaže i donošenje Zakona o socijalnom poduzetništvu u FBiH, koji bi u skladu sa evropskim standardima omogućio formiranje socijalnih poduzeća i masovnije zapošljavanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva, uz niz pogodnosti za takva preduzeća i zaposlene. Isto tako obrađena je i tema prekvalifikacije i dokvalifikacije, kao i potreba donošenja upisnih politika u BiH u skladu sa potrebama tržišta rada, a čime bi se u konačnici broj zaposlenih u BiH drastično povećao. Obrađene su i teme zapošljavanja u inostranstvu uz garancije države, programi aktivnih politika zapošljavanje, uvezivanje staža i niz drugih tema koje će se u narednom periodu kroz izmjenu zakonskih rješenja, pa i kroz nova rješenja, naći u zakonodavnim organima u Bosni i Hercegovini.”

Radna grupa se sastojala od sljedećih članova:

 1. Besima Borić
 2. Emina Abrahamsdotter
 3. Kenan Rešo
 4. Adnan Delić
 5. Nermina Zaimović Uzunović
 6. Sabrija Pojskić
 7. Kemo Beganović
 8. Segmedina Srna Bajramović

Dokument Politika rada i socijalna politika sastoji se iz 4 poglavlja, i to:

 1. Radnička prava,
 2. Dječija, porodična i invalidska zaštita,
 3. Zapošljavanje,
 4. Stari, mladi i žene,