Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Međuškolska sportska takmičenja

faruk ihtijarevic1Na 13. sjednici Općinskog vijeća Visoko, vijećnik Faruk Ihtijarević uputio je inicijativu prema Sportskom savezu općine Visoko, Službi za društvene djelatnosti i boračko – invalidsku zaštitu, Gimnaziji „Visoko“, MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko, Franjevačkoj gimnaziji u Visokom i Medresi „Osman ef. Redžović“ Visoko, za organizovanje međuškolskih takmičenja u određenim sportskim disciplinama.

Odgovor:

Služba za društvene djelatnosti i boračko – invalidsku zaštitu podržava upućenu inicijativu za organizovanje međuškolskih takmičenja u određenim sportskim disciplinama. Cijenimo da bi organizovanje međuškolskih takmičenja doprinijelo razvoju i unapređenju školskog i omladinskog sporta na području općine Visoko. S obzirom da su ovu inicijativu podržale sve srednje škole sa područja općine Visoko i Sportski savez općine Visoko te su već održani inicijalni sastanci u Sportskom savezu općine Visoko po ovom pitanju, predlažemo da Sportski savez općine Visoko u saradnji sa direktorima svih srednjih škola sa područja općine Visoko pripremi prijedlog projekta i aplicira sa istim na Javni poziv Općine Visoko za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, koji je u pripremi za objavljivanje. Pozitivnim odgovorima na iznesenu inicijativu su se oglasile i sve srednje škole sa područja naše općine.