Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Bez izmjene radnog vremena općinskih službi

nevzeta begic1Na inicijativu vijećnice Nevzete Begić za izmjenu Odluke o radnom vremenu općinskih službi za upravu i posebnih službi Općine Visoko, broj :01/1-02-786/12 na način da se utvrđeno radno vrijeme u terminu od 8,00 do 16,00 prva radna subota u svakom mjesecu izmjeni i glasi od 8,00 do 16,00 zadnja radna subota u svakom mjesecu, dajemo sljedeći odgovor:

Utvrđeno radno vrijeme u Odluci o radnom vremenu općinskih službi za upravu i posebnih općinskih službi Općine Visoko, bilo je predmet analize zahtjeva korisnika usluga. Smatramo da radno vrijeme u terminu prva radna subota u svakom mjesecu u potpunosti odgovara građanima, a i privrednim subjektima Općine Visoko. Zbog navedenog inicijativa vijećnice Nevzete Begić se ne prihvata.