Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Radionica „Izgradnja tima”

damar 12Udruženje „Damar omladine“ poziva svoje aktivne članove da se prijave na radionicu „Izgradnja tima“ koja će biti održana u ponedjeljak, 10.02.2014. godine, u JU „Centar za kulturu i edukaciju“ u Visokom sa početkom u 09:00 h.

Svrha radionice je unapređenje praksi, procesa i vještina koje će pomoći jačanju timskog rada unutar organizacije.

Kao rezultat radionice članovi organizacije će:

$1§  Definirati komponente koje određuju kvalitet timskog rada i i mjere za unapređenje timskog rada

$1§  Steći bolje razumijevanje svoje vlastite uloge u timu, kao i uloga drugih članova tima

$1§  Unaprijediti vještine neophodne za efikasan rad tima

 

 

Učesnici: 10 ključnih članova organizacije (zaposleni, volonteri, upravni odbor)

Trenerica: Željana Pjevalica

Dnevni red

09.00-10.30:      Dream Team

10.30-11.00:      Pauza za kafu

11.00-12.30:      Vještine komunikacije

12.30-13.30:      Ručak

13.30-15.00:      Upravljanje konfliktom

15.00-15.30:      Pauza za kafu

15.30-17.00:      Auto portret

Radionica se održava u sklopu projekta „Prijateljski centar za zdravlje mladih“ koji implementira Udruženje “Damar omladine” u sklopu programa All Inclusive Fondacije Mozaik, koji finansira Fondacija Light for the World iz Austrije i Austrijska razvojna agencija.