Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pitanje odlaganja otpada pored rijeke Bosne u Topuzovom Polju

nevzeta begic1Povodom postavljenog vjećničkog pitanja vijećnice Begić Nevzete koje glasi “Kada će nadležna općinska inspekcija preduzeti konkretne mjere i sankcionisati lica koja konstantno dovlače otpad (smeće) i isti odlažu duž puta i rijeke Bosne prema T. Polju? (riječ je o poznatim licima)

Daje se sljedeći odgovor:

Tokom redovnih nadzora na terenu komunalno-putne inspektorice, a vezano za divlje deponije, na licu mjesta nisu zatečeni počinioci prekršaja. Komunalno-putna inspektorica nije zaprimila niti jednu pismenu ili usmenu prijavu o činjenju prekršaja, a da su navedena imena prekršilaca. Da bi komunalno-putna inspektorica mogla pokrenuti prijave potrebno je da ima podatke o prekršiocu i dokaze da je isti počinio navedeni prekršaj. S tim u vezi pozivam sve građane da ispune svoju građansku dužnost te da prijave počinioce prekršaja u nadležnu inspekcijsku službu.

KOMUNALNO-PUTNI INSPEKTOR

Ermina Sarač