Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Šta odgovara građanima?

nevzeta begicNa 12. sjednici Općinskog vijeća Visoko sam pokrenula sljedeću inicijativu, čiji sadržaj možete pročitati u nastavku. Također u dodatku se nalazi i odgovor tj. izjašnjenje povodom pokrenute inicijative od strane Kolegija općinske načelnice.

Ovo bi bio mali potez, ali veliki korak za običnog čovjeka. Promjena radnog vremena, samo jedan dan u sedmici, bi bila promjena kojom bi Općina Visoko (barem što se tiče radnog vremena) ličila na općine evropskih i drugih zemalja (od kojih je neke posjetila i naša načelnica), dok običnom čovjeku dokaz da se nešto mijenja u njegovu korist, za njegove potrebe.

Kao građanin tj. član organiziranog političkog društva na nivou općine (kao i svi ostali građani), postavila bih pitanje svima nama.

Koliko od navedenih argumenata u pokrenutoj inicijativi je pojašnjeno i (ne)potvrđeno u dobivenom odgovoru, tako da ista nije prihvaćena? Šta odgovara građanima?

U nastavku je pokrenuta vijećnička inicjativa, kao i odgovor na pomenutu inicijativu:.

„VIJEĆNIČKA INICIJATIVA

Begic Nevzeta

20.11.2013. godina

Pokrećem inicijativu da Općinska načelnica u okviru svoje nadležnosti izvrši izmjenu Odluke o radnom vremenu općinskih službi za upravu i posebnih službi Općine Visoko, na taj način da u dijelu u kojem se utvrđuje radno vrijeme u sljedećim terminima:

-od 8.oo do16.00 svakim radnim danom u sedmici

se izvrsi izmjena i navede:

utvrđuje se radno vrijeme u sljedećim terminima

–              od 8.oo do 16.oo svakim radnim danom, izuzev četvrtkom kada je radno vrijeme od 10.oo do 18.oo svake sedmice (može biti predložen i neki drugi radni dan)

Ovakva izmjena ove Odluke bi imala niz prednosti i to:

–              svi naši sugrađani koji rade i zaposleni su u privatnom sektoru, zbog produženog radnog vremena ne mogu (što je opće poznata stvar) ostvariti svoja prava i obaveze koje su vezane za rad Općine bez poteškoča, traženja dozvola poslodavaca (nemaju slobodnog vremena i mnogi nemaju tu mogućnost)

–              svi naši sugrađani koji rade i zaposleni su u drugim općinama npr. Sarajevo, Zenica nikada ne mogu obaviti poslove u toku sadašnjeg radnog vremena Općine bez izostanka, odsustva ili kašnjenja na posao

–              prva radna subota nije dovoljna za obavljanje poslova, jer ona je radna i ostalim građanima, posebno u privatnom sektoru koji nerijetko rade i nedjelje

–              svi grđani bi imali istu mogućnost (jednak, ravnopravan polozaj) u skladu s Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH (Sl.novine FBiH.br.49) u ostvarivanju ljudskih prava

–              Općina kao jedinica lokalne samouprave u okviru svojih nadležnosti bi osigurala efikasnije (djelotvornije) djelovanje lokalne uprave prilagodjene lokalnim potrebama, potrebama građana (Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH)

–              Općina Visoko bi organizirala svoj rad i poslovanje tako da građani i pravna lica mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti (Statut općine Visoko, Opće odredbe) 

–              Ovakvom izmjenom u interesu građana bi se dodatno provodila legislativna Strategija razvoja zasnovana u postivanju ljudskih prava 2006-2015. (1.Uvod I 2.1.1. Javna uprava)

–              Dodatno bi se unaprijedio pozitivni imidž promjena Općine kao lokalne samouprave i ojačalo povjerenje u lokalnu samoupravu građana (pozitivan primjer uvođenje Strategije komuniciranja s javnošću)

–              Općina Visoko kroz svoju Misiju i Vizije teži implementaciji evropskih principa lokalne samouprave (ovakvo radno vrijeme je prilagođeno potrebama građana i već odavno je praksa u mnogim evropskim zemljama)

Sve navedeno smatram dobrim argumentima da se ova inicijativa razmotri i da Općinska načelnica g-dja Amra Babić u okviru svojih nadležnosti izmijeni (prilagodi) donesenu Odluku prije svega u korist naših građana.                                            

S postovanjem!“

ODGOVOR:

„Predmet: Odgovor na inicijativu vijećnice Nevzete Begić

Kolegij Općinske načelnice razmatrao je inicijativu vijećnice Nevzete Begić i dostavlja sljedeći odgovor:

Odlukom o radnom vremenu općinskih službi za upravu i posebnih općinskih službi Općine Visoko broj: 01/1-02-786/12 utvrđeno je radon vrijeme u Općini Visoko u sljedećim terminima:

Od 8:00 do 16:00 sati svakim radnim danom i

Od 8:00 do 16:00 sati prva radna subota u svakom mjesecu

Razlozi za utvrđivanjem radnog vremena subotom (prva subota u mjesecu) se većinom podudaraju sa razlozima za promjenu radnog vremena iz inicijative vijećnice Nevzete Begić. Dalja promjena termina rada organa uprave ne bi bila ni ekonomski, a ni organizacijski prihvatljiva. Zbog nevedenog inicijativa vijećnice Nevzete Begić se ne prihvata.

S poštovanjem,

OPĆINSKA NAČELNICA AMRA BABIĆ“