Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Šta je sa žalbom za obustavu rušenja stare školske kuhinje u Donjem Moštru?”

jasmin omanovicNa pitanje vijećnika Jasmina Omanovića, postavljeno na sjednici Općinskog vijeća od 22.11.2013. godine, koje glasi: «Hoće li i kada (ako do sada to već nije urađeno) nadležne općinske službe zatražiti konkretan odgovor od nadležnog ministarstva ZDK po pitanju žalbe za obustavu rušenja stare školske kuhinje (koje rješenje je donio bivši Načelnik općine Visoko) i izgradnje adekvatnog ulaza za učenike OŠ «M. Mustafa Bašeskija» u Donjem Moštru – upućeno Službi za prostorno uređenje, imovinsko pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline», nadležna služba je dala sljedeći odgovor:

Služba za prostorno uređenje, imovinsko pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline rješavajući po zahtjevu OŠ «Mula Mustafa Bašeskija» Donje Moštre donijela je prvo Rješenje br. 03/1-23-3-177/13 od 07.10.2013.godine kojim se OŠ «M. Mustafa Bašeskija» Donje Moštre, kao investitoru, ODOBRAVA izgradnja pristupnog platoa za glavni ulaz u OŠ «M.M. Bašeskija» u naselju Donje Moštre, na zemljištu označenom kao k.č.br.312 u K.O. Koložići, općina Visoko, a zatim i Rješenje br.03/1-32-3-197/13 od 28.11.2013.godine kojim se istom investitoru ODOBRAVA uklanjanje stare školske kuhinje izgrađene na zemljištu označenom kao k.č.br.312 u K.O. Koložići. S obzirom na to da je istekao žalbeni rok od ove Službe se potvrđuje da su gore navedena rješenja pravosnažna i da se može pristupiti izvođenju radova.

Služba za prostorno uređenje, imovinsko- pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove zaštitu okoline