Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.baStrateška prekretica u KTK, zbrinjavanje radnika i uplata PIO/MIO

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c  Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), člana 51. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj  28/05, 53/07 i …Dejan Šćepanović i Mirza Omanović umjesto Muhameda Husića i Mirze Ganića

Općinsko vijeće Visoko je na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 2.12.2012. godine, donijelo Odluku o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko koja je objavljena u „Službenom glasniku općine Visoko“, broj: 6/12. U skladu sa odredbama člana 26. Poslovnika Općinskog vijeća, Kolegij čine: predsjedavajuća i zamjenica predsjedavajuće Općinskog vijeća, predsjednici klubova vijećnika u Općinskom vijeću i sekretar Općinskog vijeća. Kako je u Klubu …


Jasminka Limo, Muhamed Husić ili Ragib Vranac?

Konferencija OO SDP-a Visoko bit će održana u zgradi Općine Visoko 23. 12.2013.godine u 18.00 sati. Nakon Povjereništva i unutarstranačkih promjena podržanih od viših instanci stranke u Zenici i Sarajevu doći će do formiranja novog Općinskog odbora stranke, bit će izabaran novi Nadzoni odbor kao i novi predsjednik. Kako saznaje Visoko.co.ba, 103 delegata na ovoj …


Aida Karavelić nova predsjednica Općinske izborne komisije Visoko

Iako je prethodno na tu poziciju reimenovana Zekija Omerbegović, naglo se desila promjena, pa je tako po volji nekih došlo do promjene na mjestu predsjednika OIK-a (Općinska izborna komisija). Aida Karavelić bi trebala biti novi član i predsjednica OIK-a narednih sedam godina, a na funkciju bi trebala stupiti od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije …


Budžet ide, budžetu se nadam i to u Prijedlogu od 11.983.000KM

Prema onome što je vidljivo iz materijala za narednu sjednicu OV Visoko, prijedlog budžeta za 2014. godinu iznosi 11.983.000KM, što je za 1,9% više u odnosu na Nacrt budžeta. Od ovog iznosa 2.500.000KM je predviđeno za plate uposlenika, u tekućim transferima predviđeno je 3.926.700KM, za kapitalne transfere predviđa se 378.000KM, a izdaci za nabavku stalnih sredstava …


“Može li JKP “Visočica” riješiti problem vodosnabdijevanje područne škole u Srhinju i 35 domaćinstava?”

Općinski vijećnik Dalibor Tomičić je postavio vijećničko pitanje vezano za interventno djelovanje na rješavanju problema vodosnabdijevanja područne škole u Srhinju i 35 domaćinstava u vršnom dijelu vodovoda, u saradnji sa JKP «Visočica. Na postavljeno vijećničko pitanje nadležna služba je dala sljedeći odgovor: Srhinje nije u sistemu gradske vodovodne mreže, stoga nije moguće u saradnji sa JKP «Visočica» interventno djelovati …


“Da li je Općina mijenjala plan za namjenu sportskog igrališta u Carici?”

Na pitanje vijećnika Elvira Špiodića, postavljeno na sjednici Općinskog vijeća od 22.11.2013. godine, koje glasi: «Da li je teren sportskog igrališta u naselju Carica u proteklom periodu od 1995. do 2013. godine namjenski promjenjen u druge svrhe i da li Općina Visoko ima namjeru poduzeti aktivnosti na sanaciji i uređenju ovog sportskog igrališta?», nadležna služba je dala sljedeći odgovor: …


“Šta je sa žalbom za obustavu rušenja stare školske kuhinje u Donjem Moštru?”

Na pitanje vijećnika Jasmina Omanovića, postavljeno na sjednici Općinskog vijeća od 22.11.2013. godine, koje glasi: «Hoće li i kada (ako do sada to već nije urađeno) nadležne općinske službe zatražiti konkretan odgovor od nadležnog ministarstva ZDK po pitanju žalbe za obustavu rušenja stare školske kuhinje (koje rješenje je donio bivši Načelnik općine Visoko) i izgradnje adekvatnog ulaza za učenike …