Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Predsjednici sudova o budžetu

zdk sudovi1Ministrica za pravosuđe i upravu u Vladi Zeničko-dobojskog kantona Romana Brkić razgovarala je u utorak sa predsjednicima općinskih sudova. Tema razgovora bila je fokusirana na stavke budžeta Zeničko-dobojskog kantona koje se odnose na pravosudne institucije i njihovo funkcionisanje u 2014. godini. Predsjednici gotovo svih sudova su insistirali na povećanim izdvajanjima za nabavku materijala i nabavku opreme, a bilo je i zahtjeva za povećanje broja sudija. Opravdanje za nabavku opreme u općinskim sudovima nalaze u obavezi da se realizuju programske aktivnosti vezani za projekte koji se realizuju u saradnji sa međunarodnim organizacijama, a koje zahtijevaju učešće Kantona.