Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sastanak sa šefovima organizacionih jedinica

policija1U četvrtak, 12.12.2012. godine, sa početkom u 08,00 sati, u prostorijama Uprave policije MUP-a Ze-do kantona, policijski komesar Fahrudin Bečirović je održao sastanak sa šefovima organizacionih jedinica u sektorima uniformisane i kriminalističke policije, te načelnicima policijskih uprava i komandirima policijskih stanica na području kantona. Na sastanku su analizirani izvještaji i aktivnosti koje su poduzimane u proteklom periodu po Akcionom planu mjera i radnji Uprave policije za 2013. godinu, analizirana je i razmatrana tekuća problematika, te na koncu izrađen Akcioni plan za 2014. godinu.

Tokom diskusija i izvršenih analiza postignutih rezultata, a u skladu sa aktuelnim procjenama stanja bezbjednosti, kao i sigurnosnim izazovima na našem području i šire, konstatovano je da su mjere i radnje iz Akcionog plana Uprave policije za 2013. godinu dobra osnova za izradu Akcionog plana za narednu godinu, što je na kraju rezultiralo kvalitetnom izradom navedenog dokumenta. U istom je naloženo nastavljanje započetih aktivnosti po svim linijama rada, preduzimanje određenih aktivnosti svih organizacionih jedinica na području Uprave policije, realizacija donesenih zaključaka, te unapređenje rada policijskih službenika. U konačnici, realizacija aktivnosti predviđenih Akcionim planom mjera i radnji Uprave policije za 2014. godinu treba rezultirati većim stepenom bezbjednosti na području Ze-do kantona.

Nakon sastanka, upriličena je posjeta Kazneno-popravnom zavodu Zenica, gdje se zajedno sa menadžmentom ovog zavoda razgovaralo o međusobnoj saradnji i mogućnostima poboljšanja iste. Takođe, tokom posjete izvršen je zajednički obilazak prostorija Zavoda.