Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Portreti stvarnih života je literarno – ilustrativna zbirka eseja aktivista/kinja

damar omladinePortreti stvarnih života je literarno – ilustrativna zbirka eseja aktivista/kinja sa područja Balkana koja je nastala u sklopu projekta „Osnaživanje mladih žena za nadgledanje vladinih politika pri ostvarivanju ravnopravnosti spolova“ kojeg je finansirala Evropska Unija, a Udruženje „Damar omladine“ aktivno će učestvovati od početka implementacije pomenutog projekta.

Literarno – ilustrativna zbirka je zbirka eseja pisana personalnim govorom aktiviskinja i aktivista sa područja Balkana, nastala u službi slobode misli. Tekstovi su pisani izvornim jezicima autorica i autora (uz napomenu da je esej makedonskog autora preveden na engleski jezik), te u njima bliskim atmosferama. Njihovim krugovima radnog mjesta, univerziteta, grada i države i kao takvi služe da se prave dalje komparacije sa širim krugovima.

Portreti autorica i autora su odabrani na akitvističkim i umjetničkim radionicama koje su se dešavale na području Balkana od sredine 2012. do 2013. godine. Zbirka je nastala da ojača, potkrepi i služi.